Hai quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm hoạt động từ 1/4/2014 năm 2020

Hai quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm sẽ chính thức đi vào hoạt động từ 1/4/2014. Hai quận mới sẽ lần lượt thực hiện các trình tự, thủ tục để thành lập các tổ chức Đảng; lãnh đạo, chỉ đạo việc kiện toàn HĐND, UBND và các tổ chức khác trong hệ thống chính trị.

UBND TP. Hà Nội đã có kế hoạch thực hiện nghị quyết của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới huyện Từ Liêm để thành lập hai quận Bắc Từ Liêm và quận Nam Từ Liêm (gồm 23 phường) thuộc TP. Hà Nội.

Theo đó, UBND TP. Hà Nội yêu cầu việc thành lập hai quận và 23 phường phải dựa trên nguyên tắc bàn giao nguyên trạng diện tích đất đai, dân số, cơ sở vật chất kỹ thuật, cơ sở kinh tế, văn hóa, tổ chức bộ máy, cán bộ, chỉ tiêu kinh tế-xã hội của từng quận, từng phường theo địa giới hành chính. Trước mắt, UBND TP. Hà Nội đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thành lập ban chỉ đạo triển khai việc thành lập hai quận mới và 23 phường. Hai quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm hoạt động từ 1/4/2014 năm 2020 2
Bản đồ hai quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm. 

Ngoài ra, TP. Hà Nội cũng sẽ thành lập hai ban trù bị tại hai quận để phục vụ việc hình thành tổ chức bộ máy, chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác cho hai quận chính thức hoạt động từ ngày 1/4/2014. 

Quận Bắc Từ Liêm có diện tích 4.35,34ha, dân số 319.818 nhân khẩu, thuộc diện tích và dân số các xã Thượng Cát, Liên Mạc, Tây Tựu, Thụy Phương, Minh Khai, Phú Diễn, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Cổ Nhuế và một phần diện tích ở phía bắc Quốc lộ 32 của xã Xuân Phương (9,30 ha); một phần diện tích và dân số của thị trấn Cầu Diễn (75,48 ha diện tích và 10.126 nhân khẩu).

Quận Nam Từ Liêm có diện tích 3.227,36ha, dân số 233.490 nhân khẩu thuộc diện tích và dân số của các xã Mễ Trì, Mỹ Đình, Trung Văn, Tây Mỗ, Đại Mỗ; phần lớn diện tích và dân số của xã Xuân Phương (536,34ha và 34.648 nhân khẩu, phần phía nam QL 32); một phần diện tích và dân số của thị trấn Cầu Diễn (137,75 ha và 23.279 nhân khẩu).