Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND Tp.HCM mới đây đã ban hành quyết định bãi bỏ hàng loạt thủ tục liên quan đến lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên & Môi trường TP.Nhiều thủ tục hành chính
Nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai đã được Tp.HCM bãi bỏ

Theo đó, 10 thủ tục trong lĩnh vực đất đai được UBND TP bãi bỏ gồm: Thủ tục thu hồi đất quy định tại một số Khoản của Điều 38 Luật Đất đai đối với những đối tượng là tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cơ sở tôn giáo,…; thu hồi đất theo Quyết định 09/2007/TTg ngày 19/1/2007 của UBND TP,…

UBND TP cũng bãi bỏ 24 thủ tục trong lĩnh vực đo đạc bản đồ, bao gồm: thủ tục đăng ký đo đạc, thủ tục lập bản đồ hiện trạng vị trí bổ túc hồ sơ xin sử dụng đất; thủ tục lập bản đồ hiện trạng vị trí lập thủ tục giao – thuê đất, phân lô tổng thể theo yêu cầu của tổ chức; đăng ký đo đạc, lập bản đồ vị trí, bổ túc hồ sơ nhà đất, xác định vị trí đất theo yêu cầu của cá nhân và tổ chức…

Trong lĩnh vực tài nguyên môi trường, UBND TP cũng bãi bỏ 10 thủ tục, trong đó đáng lưu ý sẽ bỏ thủ tục mời thầu vì theo quy định tại Nghị định 63/2010/CĐ-CP đây không phải là thủ tục hành chính.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Hàng loạt thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai được Tp.HCM bãi bỏ
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay