Hàng trăm ngàn căn nhà tại Tp.HCM chờ cấp sổ hồng năm 2020

Nguyên nhân khiến hàng trăm ngàn căn nhà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) tại Tp.HCM hiện nay là do không phù hợp quy hoạch, mua bán giấy tay và xây dựng không phép.


Theo số liệu của Sở Tài nguyên và Môi trường Tp.HCM, ở thời điểm đầu năm 2012 thành phố còn khoảng 309.000 căn nhà chưa được cấp giấy chứng nhận, trong đó chỉ 179.000 căn đủ điều kiện cấp giấy và 130.000 căn còn lại không đủ điều kiện cấp giấy.

Việc cấp sổ đã giải quyết được khoảng 126.000 căn tính đến tháng 6 năm nay; khoảng 53.000 căn còn lại dự kiến sẽ hoàn thành việc cấp sổ vào tháng 9 năm nay.
Hàng trăm ngàn căn nhà tại Tp.HCM chờ cấp sổ hồng năm 2020 2

Tp.HCM còn hàng trăm ngàn căn nhà đang chờ cấp giấy chứng nhận. Ảnh: Đình Dũng


Sở cho biết có đến 70% trong số 130.000 căn nhà không đủ điều kiện cấp giấy là do xây không phù hợp quy hoạch, mua bán giấy tay và xây dựng không phép.

Để tạo điều kiện cho người dân có giấy tờ nhà, sở kiến nghị Chính phủ xem xét cấp sổ cho một số trường hợp. Cụ thể, đối với trường hợp nhà cất sau ngày 15/10/1993 và trước thời điểm công bố quy hoạch thì nên giải quyết cấp giấy chứng nhận cho người dân.

Trong trường hợp mua bán nhà, đất giấy tay sau ngày 1/7/2004 thì cũng nên cấp giấy cho người dân nếu phù hợp với quy hoạch và không có tranh chấp.

Đối với trường hợp xây nhà không phép, sai giấy phép trước ngày 1/5/2009 thì cũng được cấp giấy chứng nhận nếu phù hợp quy hoạch và không có tranh chấp. Loại nhà này được phép tồn tại và chỉ công nhận diện tích xây dựng phù hợp quy hoạch.