Hành vi lấn, chiếm đất ở có thể bị phạt tới 10 triệu đồng năm 2020

Nghị định số 102/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định, hành vi lấn chiếm đất ở sẽ bị phạt từ 5-10 triệu đồng.


lấn chiếm đất
Có thể phạt đến 10 triệu đồng đối với hành vi lấn, chiếm đất ở (Ảnh minh họa)

Phạt tiền từ 1-3 triệu đồng đối với hành vi lấn, chiếm đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

Hành vi lấn, chiếm đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất, đất rừng đặc dụng; đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sẽ bị phạt tiền từ 3-5 triệu đồng.

Các mức phạt tiền nêu trên áp dụng cho cá nhân. Cùng một hành vi vi phạm, mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 2 lần cá nhân.

Bên cạnh phạt tiền, các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm như trên còn phải khôi phục lại tình trạng của đất như trước khi vi phạm và buộc trả lại đất đã lấn, chiếm.

Đồng thời, theo Nghị định, hành vi lấn, chiếm đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn công trình thì hình thức và mức xử phạt sẽ thực hiện theo quy định tại Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực về hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở; trong lĩnh vực về giao thông đường bộ và đường sắt; trong lĩnh vực về văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo; trong lĩnh vực về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều; phòng, chống lụt, bão và trong các lĩnh vực chuyên ngành khác.