Hệ số K tại Tp.HCM có thể được giữ nguyên năm 2020

Mới đây (ngày 26/1), UBND Tp.HCM đã có tờ trình về bảng giá đất lên thường trực HĐND thành phố để xin ý kiến ban hành Quyết định quy định về hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) năm 2016 trên địa bàn thành phố.

UBND Tp.HCM cho biết, vì tới ngày 14/7/2015 UBND thành phố mới ban hành Quyết định số 35 Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn thành phố và có hiệu lực từ ngày 24/7/2015 nên thời gian áp dụng chưa dài (hơn 4 tháng).

Đối với số lượng hồ sơ áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất, số liệu thống kê của Cục Thuế thành phố cho thấy, tới nay, việc áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất với nhóm 1 và nhóm 2 (trường hợp thuê đất sản xuất kinh doanh) là khá phù hợp. Hiện tại, cơ quan thuế chưa nhận được phản ánh nào liên quan đến nội dung này. Bên cạnh đó, đây là trường hợp phát sinh liên tục và thường xuyên nên cơ quan thuế chưa tổng hợp được số liệu cụ thể.hệ số điều chỉnh giá đất
Hệ số K tại Tp.HCM có thể được giữ nguyên. Ảnh minh họa

Chỉ tính riêng nhóm 3, đến ngày 30/11/2015, cơ quan thuế mới tổng hợp được tổng cộng 22 hồ sơ áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất, số lượng này không lớn nên khó có thể phân tích, đánh giá được toàn diện về hệ số điều chỉnh giá đất đã ban hành. Bên cạnh đó, qua phân tích hệ số điều chỉnh giá đất của nhóm 3 áp dụng trong năm vừa qua được xác định bằng từ 1,2-2 lần bảng giá đất, bằng khoảng từ 60-80% giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế phổ biến trên thị trường bất động sản.

Vì thế, UBND Tp.HCM kiến nghị Thường trực HĐND thành phố xem xét chấp thuận để UBND thành phố ban hành Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn thành phố trên cơ sở giữ nguyên các nội dung đã được quy định trong Quyết định số 35, chỉ bổ sung, sửa đổi một số nội dung cho phù hợp. Theo đó, một số đơn vị kiến nghị bổ sung, sửa đổi theo hướng tăng tính chủ động cho các Sở, ngành trong việc hướng dẫn các huyện, quận khi gặp vướng mắc, khó khăn; trường hợp vượt thẩm quyền thì các Sở, ngành mới báo cáo, trình UBND thành phố xem xét, quyết định…