Hết tháng 7, đã có khoảng 34.000 căn hộ chuyển đổi sang NƠXH năm 2020

Theo tin từ Bộ Xây dựng, tính đến hết tháng 7/2013 đã có 50 dự án đăng ky áchuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội với quy mô xây dựng khoảng 34.000 căn hộ, tổng mức đầu tư 20.000 tỷ đồng.


Tại Hà Nội, đã có 21 dự án đăng ký chuyển đổi sang nhà ở xã hội với quy mô 11.400 căn với tổng mức đầu tư khoảng 9.000 tỷ đồng. Tp.HCM có 24 dự án với 14.800 căn, 8.800 tỷ đồng. Cả nước có 22 dự án nhà ở thương mại đăng ký điều chỉnh cơ cấu căn hộ với quy mô thiết kế ban đầu từ 6.000 căn hộ điều chỉnh lên 8.320 căn hộ, 1 dự án chuyển đổi từ dự án nhà ở thương mại sang công trình dịch vụ (bệnh viện 500 giường).


Bộ Xây dựng đánh giá từ tháng 5/2013 đến nay đã có 11 dự án nhà ở xã hội được khởi động, đánh dấu sự khởi sắc mới trên thị trường.