Mức hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân khi di chuyển chỗ ở cao nhất là 10 triệu đồng và thấp nhất là 6 triệu đồng.

Sáng 17/12, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã chủ trì cuộc họp về dự thảo Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

Theo dự thảo, chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ thay đổi theo hướng tăng mức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư so với quy định hiện hành.


Hỗ trợ 150-300 triệu đồng/hộ gia đình khi thu hồi đất năm 2020 2

Một mảnh đất trồng rau của một nông dân ở Đồng Nai (Ảnh Báo Đồng Nai)

Cụ thể là Nhà nước sẽ hỗ trợ mức tối thiểu là 300 triệu đồng một suất tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở tại các phường của thành phố Biên Hòa; tại thị xã Long Khánh và thị trấn Trảng Bom, Long Thành là 250 triệu đồng và tại các địa bàn còn lại mức từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Dự thảo cũng quy định trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi trên 70% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng thì được hỗ trợ 12 tháng và 24 tháng nếu phải di chuyển chỗ ở, mỗi tháng tương ứng 30kg gạo.

Tuy nhiên, tại cuộc họp, nhiều ý kiến chưa đồng tình với một số quy định trong dự thảo như mức suất tái định cư mặc dù tăng nhưng vẫn còn thấp so với thực tế của thị trường nhà đất.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị các ngành liên quan như: Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây dựng và Sở Tài chính rà soát lại quy định mức giá hỗ trợ và nghiên cứu các quy định của nhà nước theo hướng nâng mức tối thiểu giá suất tái định cư và lưu ý các địa phương cần nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Hỗ trợ 150-300 triệu đồng/hộ gia đình khi thu hồi đất
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay