Hoàn thành việc cấp số đỏ lần đầu trong năm 2017 năm 2020

UBND Tp.HCM vừa giao UBND các quận, huyện phải hoàn thành trong năm 2017 việc đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho các cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư.

UBND Tp.HCM yêu cầu đến quý IV/2017, UBND các quận, huyện phải cấp giấy chứng nhận xong cho các trường hợp đã đủ điều kiện. Các quận, huyện có nhiều hồ sơ, thay vì chờ người sử dụng đất đến làm thủ tục theo nhu cầu thì chủ động tuyên truyền, tổ chức cho người sử dụng nhà, đất kê khai đăng ký, cấp giấy chứng nhận tại UBND xã, phường, thị trấn.

Với việc cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thẩm định hồ sơ, đối chiếu quy hoạch để xác định thời hạn sử dụng đất; xác định đơn giá thuê đất; kiểm tra, xử phạt hành chính đối với các trường hợp không đăng ký đất đai.cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
TPHCM yêu cầu hoàn thành việc cấp số đỏ lần đầu trong năm 2017. Ảnh: Internet

Sở Tài nguyên và Môi trường lập Đoàn công tác hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc; đồng thời, theo dõi tiến độ việc cấp giấy chứng nhận với chỉ tiêu cho từng quận, huyện.

Xem xét cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp chuyển quyền sử dụng đất bằng giấy tay sau ngày 1/7/2004 theo Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ.

Nhằm rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và giảm chi phí đo đạc cho người sử dụng đất, cho ngân sách nhà nước, UBND thành phố cũng yêu cầu phải sử dụng bản đồ địa chính số và các tài liệu đã đo đạc có liên quan khi kê khai, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, ký hợp đồng thuê đất và cấp giấy chứng nhận.

Khi đăng ký và cấp chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, nếu tài sản gắn với đất chưa có bản đồ, bản vẽ thì phải đo vẽ để xác định. Nếu khu đất có giá trị trên 30 tỷ đồng đã được Cục Thuế thành phố xác định “tạm” đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm, Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục Thuế thành phố phối hợp xác định đơn giá thuê đất để người sử dụng đất nộp vào ngân sách nhà nước…