Từ 93 thủ tục hành chính đến nay Bộ Xây dựng đã cắt giảm xuống còn 46 thủ tục (đạt 51%) trong lĩnh vực xây dựng. Nhờ đó, giải quyết thủ tục hành chính cũng giảm 25% thời gian so với trước đây.

Đơn cử thủ tục thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án trước đây là 30 ngày hiện giảm xuống còn 25 ngày làm việc (giảm 5 ngày); thời gian phê duyệt quy hoạch không quá 15 ngày làm việc; thời gian về cấp phép xây dựng cũng giảm từ 7 – 10 ngày, thời gian về kiểm tra nghiệm thu giảm từ 10 – 20 ngày so với trước đây.

Bộ Xây dựng cho biết đang bước đầu áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin, thiết lập hạ tầng kỹ thuật thông tin như phần mềm, máy tính, đường truyền… để tạo tiền đề triển khai dịch vụ công cấp độ 3 khi cấp phép xây dựng và cấp phép nhà thầu nước ngoài.

thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng
Bộ Xây dựng đang tiến tới đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh

vực xây dựng. Ảnh minh họa. Nguồn: giaoduc.net

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết thêm, thời gian tới cơ quan này sẽ tiếp tục thiết lập các giải pháp đồng bộ để tiến tới cải cách hơn nữa các thủ tục hành chính, từ đó tạo môi trường thông thoáng hơn nữa cho sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng. Theo Thứ trưởng, Bộ sẽ nghiên cứu để cắt giảm thêm từ 5-10 thủ tục nữa.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng dự kiến đề xuất Chính phủ lồng ghép một số thủ tục hành chính được thực hiện bởi các cơ quan chuyên môn khác nhau.  Ví dụ, trong thẩm định, thiết kế một dự án hiện nay gồm 3 nội dung là thẩm định về xây dựng, thẩm định PCCC, thẩm duyệt về môi trường. Tuy nhiên, sắp tới 3 công đoạn này được đề xuất thực hiện bởi 3 cơ quan khác nhau. Tiếp theo, Bộ nghiên cứu để phân cấp ủy quyền không làm giảm thủ tục hành chính nhưng giúp đơn giản hóa quy trình thủ tục cho doanh nghiệp. Nhờ đó, doanh nghiệp và người dân không cần lên TW để thực hiện mà sẽ dễ dàng hơn trong việc tiếp cận với các cơ quan chuyên môn ở địa phươg.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Hơn 50% thủ tục hành chính về xây dựng đã được cắt giảm
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay