Kết thúc kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, con số thống kê từ UBND thành phố cho biết, hiện trên địa bàn có 1.123 tổ chức, doanh nghiệp sử dụng đất nhưng không có giấy tờ hợp lệ.


Hơn một nghìn doanh nghiệp chưa có hợp đồng thuê đất năm 2020 2

 


Theo Phó chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Huy Tưởng, việc Hà Nội có đến 1.123 doanh nghiệp, tổ chức chưa có hợp đồng thuê đất như hiện nay chủ yếu là do hồ sơ phức tạp, kéo dài, thất lạc từ hàng chục năm trước. 

Phía UBND thành phố Hà Nội cho biết để đảm bảo về ngân sách nên ngành thuế vẫn phải tiến hành thu thuế sử dụng đất với cách thức là tạm thu đối với 1.600 lô đất của các doanh nghiệp. Hiện nay, 22% số lô đất này đã được cơ quan thuế tạm thu tiền sử dụng đất. Theo luật, số tiền tạm thu được tính toán theo phương thức nếu khoản thu nào mà doanh nghiệp chưa chứng minh được thì cơ quan thuế có quyền ấn định mức tạm thu. Tuy nhiên, được biết việc tạm thu tiền sử dụng đất hiện nay là trên cơ sở doanh nghiệp tự khai báo.

Trong khi đó, thông tin từ Cục Thuế Hà Nội, hiện nay trên địa bàn thành phố có 2.896 tổ chức, doanh nghiệp đang sử dụng 3.633 lô đất mới được tạm tính nộp tiền thuê đất sản xuất kinh doanh bởi chưa ký được hợp đồng thuê đất. Các lô đất trên chủ yếu được giao cho các tổ chức và hộ gia đình sản xuất kinh doanh từ những năm hòa bình lập lại đến nay, cho nên việc quản lý hồ sơ đất đai rất khó khăn.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Hơn một nghìn doanh nghiệp chưa có hợp đồng thuê đất
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay