Horea đề xuất DN được đầu tư NƠXH dạng phòng trọ, nhà trọ để cho thuê năm 2020

Theo đề xuất của Horea, ngoài việc cho cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp (DN) bỏ vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (NOXH) trên diện tích hợp pháp để bán, cho thuê, thuê mua thì cần cho DN đầu tư nhà ở xã hội dạng phòng trọ, nhà trọ để cho thuê.

Đây là đề xuất của Hiệp hội BĐS Tp.HCM (HoREA) trong văn bản gửi lên Bộ, ban ngành. Theo đó, HoREA đề nghị sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 53 Luật Nhà ở 2014 theo hướng cho phép DN được đầu tư phát triển nhà ở xã hội dạng phòng trọ, nhà trọ để cho thuê.

Đề nghị bổ sung được ghi rõ trong văn bản tại khoản 3, Điều 53: “Hộ gia đình, cá nhân bỏ vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên diện tích đất ở hợp pháp của mình; Doanh nghiệp, hợp tác xã bỏ vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên diện tích đất ở hợp pháp của mình để cho thuê”.Horea đề  xuất DN được đầu tư NƠXH  dạng phòng trọ, nhà trọ để cho thuê
HoREA đề xuất cho phép DN được đầu tư phát triển nhà ở xã hội dạng phòng trọ, nhà trọ để cho thuê

Theo HoREA, Tp.HCM có gần 13 triệu dân, trong đó có khoảng 3 triệu người nhập cư, phần lớn người nhập cư phải thuê phòng trọ, nhà trọ dân lập. Tại 17 khu chế xuất, khu công nghiệp có 274.622 công nhân, lao động, trong đó, có 69% là người ngoại tỉnh, và chỉ có 8,54% có chỗ ở tại các khu nhà lưu trú chính quy; hơn 90% phải thuê phòng trọ, nhà trọ dân lập. Thành phố cũng có khoảng 500.000 sinh viên, 80% là người ngoại tỉnh, phần lớn cũng phải thuê phòng trọ, nhà trọ dân lập.

Trên thực tế, từ trước đến nay khi thực hiện theo khoản 3 Điều 53 Luật Nhà ở năm 2014 “hộ gia đình, cá nhân bỏ vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên diện tích đất ở hợp pháp của mình” thì còn rất nhiều bất cập. Ngay cả khi Bộ xây dựng đã có Thông tư hướng dẫn cụ thể về tiêu chuẩn thiết kế và ban hành quy định về điều kiện tối thiểu xây dựng nhà ở xã hội riêng lẻ nhưng trên thực tế phần lớn các khu nhà trọ, phòng trọ của hộ gia đình, cá nhân là nhà lụp xụp, không có các tiện ích cơ bản, thiếu an toàn, an ninh. “Trong khi đó, DN lại không được phát triển đầu tư nhà ở xã hội cho thuê dạng phòng trọ, nhà trọ là một thiếu sót”, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Horea nhấn mạnh.

Theo ông Châu, nếu doanh nghiệp được đầu tư nhà trọ, phòng trọ thì sẽ góp phần tăng nguồn cung loại phòng trọ có chất lượng tốt hơn, có nhiều tiện ích, dịch vụ phục vụ công nhân, lao động và người nhập cư. Đồng thời, tạo sự cạnh tranh, thúc đẩy các hộ gia đình, cá nhân nâng cao chất lượng phòng trọ, nhà trọ tốt hơn.

Cũng trong văn bản gửi đi sáng nay, HoREA còn đề xuất nhiều vấn đề liên quan đến quyền sở hữu nhà ở của cá nhân người nước ngoài, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS, quyền sở hữu căn hộ condotel, chọn CĐT dự án xây lại nhà chung cư hư hỏng… Ông Châu cho rằng: “Ngoài những mặt tích cực thì trong quá trình thực hiện các Luật như Luật Đầu tư, Luật kinh doanh BĐS, Luật Nhà ở, Luật Xây dựng còn bộc lộ một số bất cập, không phù hợp với thực tiễn. Do vậy, việc đề xuất của Hiệp hội là rất cần thiết nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều ở các Luật để để đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay và sắp tới”.

Phương Nga