HoREA kiến nghị đồng nhất mức thu phí khi chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020

Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA) vừa gửi tới UBND Tp.HCM và Sở Xây dựng Tp.HCM kiến nghị về việc điều chỉnh lại quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp.

Theo quy định tại khoản 2 điều 5 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2014, mức nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất sẽ tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương. UBND cấp tỉnh sẽ quyết định mức nộp cụ thể nhưng không thấp hơn 50% số tiền được xác định theo diện tích đất chuyên trồng lúa nước phải chuyển sang đất phi nông nghiệp nhân với giá của loại đất trồng lúa tính theo bảng giá đất tại thời điểm chuyển mục đích sử dụng đất. Đây là một khoản thu ngân sách mới sẽ làm tăng thêm chi phí tạo lập quỹ đất của tất cả dự án có sử dụng đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp.đồng nhất mức thu phí khi chuyển đổi đất

Mức thu phí khi chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển nhà ở thương mai đang có sự chênh lệch lớn so với phát triển các ngành công nghiệp

Trước đó, ngày 18/07/2016, Sở Tài chính đã có Tờ trình số 5163/TTr-STC-BVG đề xuất với UBND Tp.HCM nên tách các đối tượng chuyển mục đích sử dụng đất thành hai nhóm để xây dựng mức thu cho hợp lý, cụ thể:

Trường hợp các nhóm đối tượng chuyển mục đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nước thành đất ở, đất kinh doanh dịch vụ, thương mại; tài chính; nhà hàng; khách sạn; văn phòng làm việc và cho thuê được Sở Tài chính đề xuất tỷ lệ phần trăm xác định số thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa là 80%. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất để sản xuất công nghiệp, tiểu công nghiệp, thủ công nghiệp; nhà kho, nhà xưởng; hoạt động khoáng sản; sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ; đất xây dựng công trình công… có mức thu là 50%.

Tuy nhiên, Hiệp hội BĐS Tp.HCM cho rằng đề xuất trên của Sở Tài chính chưa thật hợp lý. Bởi lẽ không có cơ sở khoa học và thực tiễn để nói đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, khu công nghiệp, khu chế xuất có lợi nhuận không cao bằng các lĩnh vực nhà ở, thương mại, dịch vụ. Trên thực tế, có những doanh nghiệp, chủ đầu tư (CĐT) các khu công nghiệp lớn đã đạt lợi nhuận cao và ổn định hơn các chủ đầu tư dự án bất động sản.

Theo Hiệp hội, khi phát triển một dự án nhà ở, các CĐT còn phải thực hiện nghĩa vụ dành 20% quỹ đất kinh doanh để làm nhà ở xã hội; phải dành 20% căn hộ của dự án để cho thuê; phải thực hiện bảo lãnh ngân hàng khi bán nhà ở hình thành trong tương lai; phải đầu tư hệ thống cấp điện, cấp nước rồi bàn giao cho Công ty Điện lực, Công ty Cấp nước sở hữu, kinh doanh mà không được bồi hoàn… Vì vậy , việc đưa ra mức thu cao hơn sẽ gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là trong lúc các CĐT đang nỗ lực giảm giá thành để người tiêu dùng có điều kiện tiếp cận nhà ở.

Hiệp hội đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố, UBND thành phố chỉ quy định mức nộp bằng 50% giá đất trồng lúa nước theo bảng giá đất thì phù hợp hơn. Bởi lẽ các doanh nghiệp phát triển bất động sản đã phải thực hiện rất nhiều nghĩa vụ khi triển khai dự án, mà cuối cùng người tiêu dùng là người phải gánh chịu các loại chi phí này khi mua nhà.

Phương Uyên
(Theo Nhịp sống thời đại)