Theo thống kê của Sở Xây dựng TP. Hà Nội, tính đến thời điểm tháng 2/2019, toàn thành phố có 287 chung cư chưa được chủ đầu tư bàn giao quỹ bảo trì.

Bộ Xây dựng TP. Hà Nội vừa có báo cáo về công tác quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư. Dẫn số liệu của Sở Xây dựng TP. Hà Nội, Bộ cho hay, toàn TP. Hà Nội có 745 chung cư thương mại được đưa vào sử dụng. Trong đó, mới có 492/745 chung cư tổ chức được hội nghị nhà chung cư để bầu ban quản trị; đã bàn giao diện tích sở hữu chung 338/492 chung cư; đã bàn giao hồ sơ 392/492 chung cư; đã bàn giao kinh phí bảo trì 238/492 chung cư.

Toàn thành phố có 174 chung cư tái định cư được đưa vào sử dụng, trong đó tổ chức hội nghị nhà chung cư để bầu ban quản trị được 82/174 chung cư; bàn giao hồ sơ nhà chung cư được 47/82 chung cư; bàn giao kinh phí bảo trì được 49/82 chung cư.

Đáng chú ý, hiện trên địa bàn Hà Nội vẫn còn ít nhất 287 chung cư chưa được chủ đầu tư bàn giao quỹ bảo trì.chủ đầu tư '"om'" quỹ bảo trì
Ít nhất 287 chung cư tại Hà Nội bị chủ đầu tư ‘”om'” quỹ bảo trì. Ảnh minh họa

Báo cáo của các địa phương gửi về Bộ Xây dựng cho thấy, tính đến hết quý II/2018, cả nước có 108 dự án đang xảy ra tranh chấp, khiếu nại giữa cư dân và chủ đầu tư dự án, liên quan đến các hoạt động quản lý, sử dụng, vận hành nhà chung cư.

Các tranh chấp điển hình như: Tranh chấp phần diện tích sở hữu chung/sở hữu riêng, chiếm 40/108 dự án; tranh chấp liên quan đến phí bảo trì (chủ đầu tư không chịu bàn giao, bàn giao chậm hoặc chỉ bàn giao một phần) chiếm 39/108 dự án; tranh chấp đến cách tính diện tích căn hộ, chiếm 7/108 dự án; chủ đầu tư chiếm dụng phí bảo trì là 4/108 dự án; chủ đầu tư không nộp phí bảo trì với phần sở hữu riêng là 3/108 dự án; chủ đầu tư không minh bạch việc sử dụng quỹ bảo trì là 1/108 dự án…

Một nội dung tranh chấp cũng khá phổ biến là kinh phí quản lý, vận hành chung cư. Trong đó, chủ đầu tư không đóng phí quản lý vận hành nhà chung cư đối với diện tích thuộc sở hữu riêng mình hoặc chưa bán được là 2/108 dự án; sử dụng kinh phí quản lý vận hành không đúng mục đích là 1/108 dự án; áp dụng mức phí quản lý vận hành không đúng quy định là 5/108 dự án; không công khai tài chính là 4/108 dự án.

Bên cạnh đó, tranh chấp liên quan đến chất lượng công trình có 13/108 dự án; tranh chấp liên quan đến việc tổ chức hội nghị nhà chung cư có 14/108 dự án.

Hiện tại, Bộ Xây dựng vẫn đang tiếp tục thống kê về số liệu dự án có tranh chấp, khiếu nại ở các địa phương để kịp thời có chỉ đạo, điều hành xử lý.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Ít nhất 287 chung cư bị chủ đầu tư “om” quỹ bảo trì
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay