KCN Biên Hòa I sẽ thành khu đô thị thương mại năm 2020

Nằm trong Đề án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa I thành khu đô thị thương mại dịch vụ, khu công nghiệp Biên Hòa sẽ thành khu đô thị thương mại trong tương lai không xa.

Đây là thông tin được đưa ra tại cuộc họp giữa Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải với các bộ, ngành hữu quan về cơ chế thực hiện Đề án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa I thành Khu đô thị thương mại dịch vụ.

Theo kiến nghị của tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về chủ trương chuyển đổi và giao UBND tỉnh Đồng Nai phối hợp với các bộ, ngành liên quan lập Dự án, trong đó làm rõ cơ chế, chính sách và điều kiện thuận lợi để di chuyển các doanh nghiệp, nhà máy ra ngoài Khu công nghiệp Biên Hòa, bảo đảm phù hợp với quy hoạch và trình duyệt theo quy định.

KCN Biên Hòa I sẽ thành khu đô thị thương mại năm 2020 2

Dự kiến tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng của toàn khu khoảng hơn 10.000 tỷ đồng, được phân cấp cho chủ đầu tư cấp 1 cũng như các doanh nghiệp tự chuyển đổi và phân kỳ đầu tư nhiều giai đoạn đến năm 2022.

KCN Biên Hòa I được hình thành từ năm 1963, có tổng diện tích 324,08 ha, hiện có 104 doanh nghiệp hoạt động với hơn 26.000 lao động. Do KCN hình thành đã lâu và không được bảo dưỡng, duy tu thường xuyên nên hệ thống hạ tầng kỹ thuật bị xuống cấp nghiêm trọng.