Luật Du lịch số 09/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2017 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 quy định, các cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch được tự nguyện đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.Khách sạn
 

Đối với khách sạn, căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch được xếp hạng theo tiêu chuẩn quốc gia về xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch. Hạng cơ sở bao gồm: 1 sao, 2 sao, 3 sao, 4 sao và 5 sao.

Theo quy định của Luật, Tổng cục Du lịch có thẩm quyền thẩm định, công nhận cơ sở lưu trú du lịch hạng 4 và 5 sao. Cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định, công nhận cơ sở lưu trú du lịch các hạng sao còn lại.

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch chỉ được sử dụng từ “sao” hoặc hình ảnh ngôi sao để quảng cáo về hạng cơ sở lưu trú du lịch sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch.

Các cơ sở lưu trú đã được công nhận hạng, cá nhân, tổ chức phải treo biển công nhận hạng và quảng cáo đúng với loại, hạng đã được công nhận và duy trì chất lượng của cơ sở lưu trú du lịch theo đúng loại, hạng đã được công nhận.

Luật Du Lịch cũng quy định rõ, hướng dẫn viên du lịch chỉ được hành nghề khi có thẻ hướng dẫn viên du lịch, có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành; đồng thời, có hợp đồng hướng dẫn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc văn bản phân công hướng dẫn theo chương trình du lịch.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Khách sạn được tự đăng ký xếp hạng kể từ 1/1/2018
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay