Thời gian qua, hàng trăm dự án trên địa bàn HN phải tạm dừng triển khai vì chờ quy hoạch, chờ rà soát theo quy hoạch. Hiện nay, do quy hoạch phân khu, quy hoạch các đô thị vệ tinh hầu hết chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt nên nhiều đồ án, dự án khó khăn trong quá trình thực hiện.

Hà Nội: Khoảng 500 dự án chưa được triển khai | ảnh 1
Nhiều dự án trên đường 32 phải tạm dừng chờ quy hoạch.

UBND TP cho biết, trong khi chờ quy hoạch phân khu được phê duyệt, sẽ ưu tiên xem xét triển khai ngay các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các dự án bức xúc dân sinh.

Mới cho phép triển khai 244/744 đồ án, dự án

Theo UBND TP.Hà Nội, sau khi mở rộng địa giới hành chính, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan rà soát các đồ án quy hoạch, các dự án đầu tư trên địa bàn TP. Căn cứ phương án quy hoạch chung xây dựng thủ đô do Bộ Xây dựng chủ trì nghiên cứu, UBND TP.Hà Nội đã rà soát lập danh mục các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng phù hợp, lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng, báo cáo Thành ủy Hà Nội, trình Thủ tướng Chính phủ.

Kết quả, trong tổng số 744 đồ án quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng đã được TP rà soát, UBND TP đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc cho phép tiếp tục triển khai đợt 1 là 244 đồ án quy hoạch, dự án đầu tư; đồng thời giao UBND TP tiếp tục rà soát các dự án còn lại, báo cáo Thủ tướng. Tiếp đó, ngày 15/10/2010, UBND TP đã có văn bản báo cáo Thủ tướng cho phép triển khai đợt 2 là 176 đồ án, dự án. Tuy nhiên, đến nay Thủ tướng chưa có ý kiến trả lời.

Như vậy, đến thời điểm quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011, còn khoảng 500 đồ án, dự án chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép tiếp tục triển khai thực hiện. Theo quy định của Luật Quy hoạch, việc triển khai các đồ án, dự án này phải phù hợp với quy hoạch xây dựng chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch đô thị vệ tinh, quy hoạch thị trấn, thị tứ được cấp có thẩm quyền phê duyệt. UBND TP đã có văn bản chỉ đạo trên tinh thần các đồ án, dự án phải nghiên cứu, hoàn chỉnh lại đảm bảo tuân thủ quy hoạch chung xây dựng thủ đô và quy hoạch phân khu được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Cũng theo UBND TP, đối với các đồ án, dự án được tiếp tục triển khai theo ý kiến chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ (244 đồ án, dự án), có 153 đồ án, dự án đã và đang triển khai thực hiện không phải điều chỉnh quy hoạch. Đối với các đồ án cơ bản phù hợp quy hoạch chung nhưng cần điều chỉnh có 76 đồ án, dự án đang làm thủ tục điều chỉnh bổ sung quy hoạch, cấp chứng chỉ quy hoạch tại Sở Quy hoạch – Kiến trúc.

Ưu tiên triển khai các dự án bức xúc dân sinh

Tuy nhiên, UBND TP cũng cho biết, hiện các đồ án, dự án còn gặp khó khăn trong thực hiện, do quy hoạch phân khu, quy hoạch các đô thị vệ tinh hầu hết chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nên chưa đủ cơ sở pháp lý triển khai điều chỉnh, bổ sung quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch, Luật Xây dựng. Bên cạnh đó, công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB gặp khó khăn do ảnh hưởng của cơ chế, chính sách đền bù GPMB thay đổi sau khi thực hiện Nghị quyết 15 của Quốc hội, dẫn đến việc khiếu kiện, thay đổi phương án GPMB, ảnh hưởng đến phương án khai thác đầu tư các dự án, nhất là các dự án thuộc địa bàn Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất (thuộc tỉnh Hà Tây và Hòa Bình trước đây).

Mặt khác, do tình hình khó khăn về kinh tế như lạm phát, lãi suất ngân hàng ở mức cao, thị trường bất động sản suy giảm, nhà đầu tư gặp nhiều hạn chế, khó khăn trong việc huy động vốn đầu tư, tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là các dự án phát triển, kinh doanh bất động sản.

Để tháo gỡ các khó khăn trên, UBND TP.Hà Nội đã đưa ra một số giải pháp. Trong đó, tập trung chỉ đạo hoàn thành và phê duyệt các quy hoạch phân khu trên địa bàn Hà Nội. Cụ thể, trong năm 2012, TP phải triển khai 160 đồ án và quy chế xây dựng, trong đó có 34 đồ án quy hoạch phân khu. Với số lượng lớn các đồ án quy hoạch phân khu như vậy, năm 2012, TP tập trung hoàn thành các đồ án quy hoạch phân khu cho các khu vực trước đây chưa có quy hoạch chung cũng như quy hoạch chi tiết, nhằm tháo gỡ cho các dự án có cơ sở để triển khai thực hiện. Đối với các khu vực (trong ranh giới TP trung tâm thuộc quy hoạch chung TP.Hà Nội trước 2008) do đã có quy hoạch chi tiết được duyệt, sẽ tiếp tục triển khai sau các đồ án trên.

Trong khi chờ quy hoạch phân khu được phê duyệt, TP ưu tiên xem xét triển khai ngay các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các dự án bức xúc dân sinh. Tiếp tục hướng dẫn các nhà đầu tư hoàn thiện triển khai thủ tục đầu tư xây dựng, đặc biệt là việc đấu nối hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xây dựng đảm bảo phù hợp quy hoạch chung xây dựng thủ đô, quy hoạch phân khu được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời, tiếp tục đôn đốc các dự án triển khai theo tiến độ. Những khó khăn vướng mắc của từng dự án cần được xác định cụ thể nguyên nhân, xử lý kịp thời theo thẩm quyền…

(Theo LĐ)


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Khoảng 500 dự án chưa được triển khai
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay