Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản đề nghị các bộ, cơ quan và địa phương dự kiến phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước năm 2014.

Theo đó, việc phân bổ vốn NSNN phải quán triệt và thực hiện theo các nguyên tắc: Tập trung bố trí vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ các dự án cấp bách, các dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phục hồi phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, của các ngành, các địa phương.

Khởi công mới các dự án sẽ bị hạn chế tối đa năm 2020 2
Ảnh minh họa

Trong từng ngành, lĩnh vực, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án, công trình đã hoàn thành và đã bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2013, nhưng chưa bố trí đủ vốn; thanh toán nợ xây dựng cơ bản; các dự án dự kiến hoàn thành năm 2014 (theo tiến độ trong quyết định đầu tư, khả năng cân đối vốn và khả năng thực hiện trong năm 2014); vốn đối ứng các chương trình, dự án ODA (trừ các dự án trọng điểm dự kiến sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung giai đoạn 2014-2016); các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015 nhưng chưa được bố trí đủ vốn để hoàn thành, phát huy hiệu quả.

Bố trí đủ vốn để hoàn trả các khoản vốn ứng trước nguồn ngân sách Trung ương kế hoạch năm 2014 (theo số vốn dự kiến giải ngân đến hết ngày 31/3/2014) theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ cho phép ứng trước trong năm 2013.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh, hạn chế tối đa việc khởi công mới các dự án; chỉ bố trí vốn khởi công mới các dự án thật sự cấp bách.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Khởi công mới các dự án sẽ bị hạn chế tối đa
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay