Khởi động dự án nhà ở chống biến đổi khí hậu cho người nghèo năm 2020

Vừa qua, dự án “Thực hiện các sáng kiến khuyến khích làm nhà ở chống biến đổi khí hậu cho người nghèo ở vùng đô thị tại Việt Nam” đã chính thức khởi động tại TP. Đà Nẵng.Nhà tránh lũ
Ngôi nhà tránh lũ của một gia đình ở tỉnh Phú Yên. Ảnh: Thế Lập/TTXVN

Được biết, dự án do Quỹ Phát triển Bắc Âu (NDF) tài trợ thông qua đơn vị tư vấn Viện Vista Analysis (tổ chức tư vấn có trụ sở tại Na Uy). Mục tiêu của dự án là nhằm gia tăng số lượng nhà ở có khả năng chống chịu và thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam, đòng thời có thể chịu được các cơn bão và lũ lụt.

Đây là dự án do Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Đà Nẵng trực tiếp quản lý thực hiện, phối hợp với Viện Vista Analysis (Na Uy), Viện Nghiên cứu chuyển đổi Môi trường và Xã hội Hoa Kỳ (ISET) và Đại học Kinh tế Huế thực hiện từ tháng 4/2016 đến cuối năm 2017. Tổng kinh phí dự án là 898.028 Euro.

Dự án bao gồm 5 giai đoạn chính: Khởi động với kế hoạch công việc và nghiên cứu về nhà ở được hoàn thiện; thiết kế các gói cơ chế ưu đãi; thử nghiệm các cơ chế ưu đãi trên thực tế (tối thiểu xây dựng và sửa chữa 100 ngôi nhà cho người nghèo tại TP. Đà Nẵng); tài liệu hóa những tác động của các cơ chế khuyến khích và giai đoạn chia sẻ kết quả, xúc tiến để nhân rộng dự án.

Trước đó, dự án “Nhà chống bão vì một TP. Đà Nẵng có khả năng chống chịu” do Quỹ Rockefeller (Hoa Kỳ) tài trợ, cũng đã được triển khai từ năm 2011. Đến cuối tháng 4, dự án đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa cho 414 hộ gia đình trên địa bàn TP. Đà Nẵng.