Nhằm giữ vững trật tự, kỷ cương và công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố, UBND Tp.HCM đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm tra; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực thi công vụ.

cấp phép xây dựng
Không cấp phép tại địa chỉ có công trình vi phạm trật tự xây dựng (Ảnh: Internet)

Tại các địa chỉ có công trình vi phạm trật tự xây dựng, Sở TN&MT xem xét tạm dừng việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các cá nhân, tổ chức trong các trường hợp chưa chấp hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính, chưa chấm dứt hành vi vi phạm và chưa thực hiện xong các biện pháp khắc phục hậu quả.

Các cơ quan có thẩm quyền không xem xét việc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại địa chỉ có công trình vi phạm trật tự xây dựng cho các cá nhân, tổ chức nếu chưa chấp hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính, chưa chấm dứt hành vi vi phạm và chưa thực hiện xong các biện pháp khắc phục hậu quả.

Các Văn phòng công chứng không thực hiện chứng nhận các giao dịch, chuyển nhượng các công trình chưa thực hiện thủ tục hoàn công, công trình xây dựng không phù hợp hiện trạng, các công trình có vi phạm xây dựng hoặc các trường hợp chưa chấp hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính, chưa chấm dứt hành vi vi phạm, chưa thực hiện xong các biện pháp khắc phục hậu quả.

UBND các quận, huyện cần chỉ đạo UBND phường, xã, thị trấn ban hành quyết định đình chỉ thi công công trình xây dựng vi phạm; ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình (hoặc bộ phận công trình vi phạm) khi nhận được hồ sơ do Chánh Thanh tra Sở Xây dựng chuyển đến; tổ chức theo dõi việc chấp hành của các đơn vị bị xử lý; tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ các Đội Thanh tra địa bàn về quỹ đất, quỹ nhà, cơ sở vật chất để bố trí trụ sở làm việc đáp ứng yêu cầu công tác, đảm bảo hoàn thành niệm vụ được giao.

Công an thành phố tạm dừng việc đăng ký tạm trú, thường trú cho các cá nhân, hộ gia đình, chỉ đạo việc cấm chuyên chở vật tư, nhân công tại địa chỉ có công trình xây dựng không có giấy phép và bị buộc phải tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm…


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Không cấp phép tại nơi có công trình vi phạm trật tự xây dựng
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay