Dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi đang được đưa ra sẽ cấm việc cấp Giấy phép xây dựng, cải tạo nhà ở; cấp giấy phép kinh doanh hoạt động các ngành nghề thuộc diện bị cấm kinh doanh tại nhà…

Dự thảo lần thứ 11 đã bổ sung thêm 12 trường hợp bị nghiêm cấm trong việc phát triển, quản lý nhà ở. Dự thảo luật lần này cấm việc cấp Giấy phép xây dựng, cải tạo nhà ở; cấp giấy phép kinh doanh hoạt động các ngành nghề thuộc diện bị cấm kinh doanh tại nhà; xây dựng nhà ở không có Giấy phép xây dựng hoặc sai Giấy phép xây dựng; xây dựng nhà ở không đúng tiêu chuẩn thiết kế, tiêu chuẩn diện tích đối với từng loại nhà.

Việc chiếm dụng diện tích nhà ở trái pháp luật; lấn chiếm không gian và các phần thuộc sở hữu chung hoặc của các chủ sở hữu khác dưới mọi hình thức; sử dụng phần diện tích và các trang thiết bị thuộc quyền sử dụng chung vào mục đích riêng cũng bị nghiêm cấm.

Không cấp phép xây dựng cho diện bị cấm kinh doanh tại nhà năm 2020 2

Đáng chú ý, trong Dự thảo sửa đổi lần này nghiêm cấm việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc vượt quá quyền hạn hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về nhà ở; sử dụng sai mục đích nguồn vốn huy động hoặc tiền mua nhà ở trả trước cho phát triển nhà ở.

Ngoài ra, việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở không đúng thẩm quyền; tự ý cho thuê, cho mượn hoặc chuyển nhượng nhà ở đang thuê, thuê mua cũng nằm trong trường hợp nghiêm cấm của Dự thảo Luật nhà ở sửa đổi.

Để hạn chế trường hợp cháy nổ xảy ra, Dự thảo Luật nhà ở cũng nghiêm cấm việc kinh doanh vật liệu gây cháy, nổ, kinh doanh các dịch vụ gây ô nhiễm môi trường, tiếng ồn hoặc các hoạt động khác làm ảnh hưởng đến cuộc sống của các hộ gia đình, cá nhân trong nhà chung cư.


Theo Người đồng hành


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Không cấp phép xây dựng cho diện bị cấm kinh doanh tại nhà
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay