Không cho thế chấp nhà ở có sẵn nhưng chưa có sổ đỏ năm 2020

Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA) cho rằng, nếu cho phép thế chấp nhà ở có sẵn nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở (tức sổ đỏ) thì có thể dẫn đến việc một nhà ở thế chấp nhiều nơi.

Liên quan đến các nội dung thế chấp đối với sản phẩm bất động sản (BĐS), mới đây HoREA đã có kiến nghị gửi Ngân hàng Nhà nước (NHNN), Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng và các đơn vị có liên quan.

Theo HoREA, vào thời điểm cuối năm 2015, nhiều cơ quan công chứng (thuộc Bộ Tư pháp) và Cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường) từ chối công chứng hoặc đăng ký thế chấp các hợp đồng giao dịch thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở và nhà ở hình thành trong tương lai với lý do chưa có hướng dẫn của Bộ chủ quản.

Vì vậy, các ngân hàng thương mại không thể thực hiện được các hoạt động nhận thế chấp và cấp tín dụng theo nhu cầu của khách hàng.

HoREA cho biết, điều này đã gây ách tắc cho thị trường BĐS do số lượng sản phẩm nhà ở hình thành trong tương lai đang chiếm tỷ lệ cao trong giao dịch và nhu cầu rất lớn của chủ đầu tư cần thế chấp dự án nhà ở để vay vốn đầu tư. Đáng nói là đã làm ngưng trệ hoạt động giải ngân gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng đang hỗ trợ hiệu quả cho người thu nhập thấp đô thị tạo lập nhà ở.Nhà ở có sẵn nhưng chưa có sổ đỏ
Không cho thế chấp nhà ở có sẵn nhưng chưa có sổ đỏ. Ảnh minh họa

Từ thực tế này, HoRea kiến nghị về việc thực hiện công chứng và đăng ký thế chấp đối với hồ sơ thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, cũng như hồ sơ thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai. Cụ thể, HoREA thống nhất với NHNN đề nghị Bộ Tư pháp có văn bản chỉ đạo các văn phòng công chứng, phòng công chứng thực hiện công chứng đối với hồ sơ thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở và hồ sơ thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo đúng các quy định pháp luật về công chứng.

Bên cạnh đó, HoREA thống nhất với NHNN đề nghị Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Tư pháp sớm ban hành thông tư hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý cho các tổ chức tín dụng, khách hàng thực hiện đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của Luật Nhà ở 2014 và Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở 2014.

Với trường hợp NHNN đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu bổ sung quy định vào Nghị định 99/2015 cho phép thế chấp nhà ở có sẵn nhưng chưa được cấp sổ đỏ, theo HoREA, cần phải xem xét lại việc bổ sung quy định này.

HoRea cho rằng, đối với nhà ở có sẵn nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì vấn đề cấp bách cần giải quyết đó là Bộ Tài nguyên Môi trường khẩn trương hướng dẫn thủ tục, cũng như quy định điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho chủ sở hữu, nhằm đảm bảo cơ sở pháp lý cho chủ sở hữu nhà ở thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình.

HoREA khẳng định, đối với nhà ở có sẵn nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì không có cơ sở pháp lý để thực hiện thế chấp nhà ở. Trong trường hợp cho phép thế chấp nhà ở có sẵn nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở thì có thể dẫn đến một nhà ở thế chấp ở nhiều nơi.