Không còn vốn để Hà Giang xây trụ sở nghìn tỷ năm 2020

Tỉnh Hà Giang xin Chính phủ hỗ trợ chi phí xây trụ sở cơ quan hành chính tập trung của tỉnh nhưng Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho rằng không còn nguồn và yêu cầu tỉnh tính toán lại.

Về việc tỉnh Hà Giang đề nghị Chính phủ hỗ trợ một phần kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương, Bộ Kế hoạch cho biết trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước 2016-2020 đã giao cho tỉnh Hà Giang gần 8.900 tỷ đồng. Nguồn vốn này không còn nguồn bổ sung cho tỉnh Hà Giang xây trụ sở vì đã được phân bổ cho các bộ, ngành, địa phương.

Bộ Kế hoạch & Đầu tư yêu cầu tỉnh Hà Giang làm rõ sự cần thiết, cấp bách của dự án này, bởi hiện Hà Giang là tỉnh nghèo, đang có nợ đọng xây dựng cơ bản lớn và khả năng cân đối nguồn lực hạn chế. Cũng theo Bộ này, Hà Giang cần làm rõ cơ cấu vốn thực hiện dự án, cơ chế chi trả, hoàn vốn cho nhà đầu tư, mức giá thuê dịch vụ hằng năm…

Văn bản Bộ Kế hoạch & Đầu tư nêu: “Vốn đầu tư xây dựng cơ bản hằng năm của tỉnh chưa nêu rõ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho tỉnh hay từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương, thời gian chi trả các nguồn vốn chưa đồng nhất”.



xây trụ sở làm việc
Trụ sở làm việc của UBND tỉnh Hà Giang

Trước đó, tỉnh Hà Giang đã gửi đề xuất đến Chính phủ về việc xây dựng trung tâm hành chính tập trung theo hình thức đầu tư xây dựng, chuyển giao và cho thuê dịch vụ (hợp đồng BLT).

Theo tính toán, tỉnh Hà Giang phải thanh toán hơn 1.021 tỷ đồng cho nhà đầu tư theo hợp đồng BTL. Trong đó, lãi vay hơn 127 tỷ đồng, chi phí đầu tư 565,4 tỷ, chi phí thuê trụ sở 9 năm khoảng 328,7 tỷ đồng. Thời gian có doanh thu, thu hồi vốn khoảng 9 năm, thời gian trả cả gốc lẫn lãi là 11 năm.

Dự kiến, dự án xây trụ sở hành chính tỉnh Hà Giang có tổng diện tích 29.888m2, gồm 2 tòa nhà cao 12 tầng, cung cấp nơi làm việc cho khoảng 1.284 công chức, viên chức.

Trước đây, về việc xây dựng trung tâm hành chính mới, tỉnh Bình Dương là địa phương dẫn đầu cả nước, sau đó đến Đà Nẵng. Tuy nhiên, những công trình này đều gặp bất cập về kỹ thuật, bố trí vốn đầu tư. Sau đó, Thủ tướng đã ra quyết định dừng chủ trương đầu tư xây các Trung tâm hành chính tập trung để thẩm tra, đánh giá và rút kinh nghiệm.