Không lấy đất trồng lúa làm dự án Vân Đồn golf club tại Quảng Ninh năm 2020

Bộ Xây dựng vừa có văn bản số 1877/BXD-QHKT về việc bổ sung dự án Vân Đồn golf club trên địa bàn xã Vạn Yên (huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) vào quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020.quy hoạch sân golf
Bộ Xây dựng yêu cầu không lấy đất trồng lúa làm sân golf. Ảnh minh họa: Internet

Bộ Xây dựng yêu cầu việc triển khai dự án Vân Đồn golf club phải đáp ứng các điều kiện sau: Không sử dụng đất trồng lúa (2 vụ), đất dân cư lâu đời, đất rừng phòng hộ để làm sân golf; phù hợp với kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh Quảng Ninh; phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1296/QĐ-TTg ngày 19/8/2009.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng cũng đề nghị đảm bảo đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, khai thác tối đa cảnh quan, địa hình tự nhiên của khu vực, đảm bảo phù hợp với tiêu chí xây dựng tại Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020. Đảm bảo việc bảo vệ môi trường, cũng như tuân thủ các quy định hiện hành khi GPMB.