Bộ Xây dựng yêu cầu tỉnh Quảng Ninh kiên quyết không nghiệm thu công trình sử dụng cát không có nguồn gốc hợp pháp, đồng thời tăng cường sử dụng cát nhân tạo với các dự án sử dụng ngân sách Nhà nước.

nghiệm thu công trình
Bộ Xây dựng đề nghị không nghiệm thu công trình sử dụng cát không có nguồn gốc hợp pháp

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho những doanh nghiệp sản xuất cát nhân tạo tại Quảng Ninh, Bộ Xây dựng vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo theo thẩm quyền một số nội dung.

Cụ thể, nhằm hạn chế việc khai thác, sử dụng cát tự nhiên, khuyến khích sản xuất và sử dụng cát nghiền nhân tạo, với các dự án sử dụng ngân sách Nhà nước, tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo tăng cường sử dụng cát nhân tạo, kiên quyết không nghiệm thu công trình sử dụng cát tự nhiên có giá cao hơn cát nghiền cùng thời điểm mà Sở Xây dựng thông báo giá hoặc sử dụng cát có nguồn gốc không hợp pháp.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Không nghiệm thu công trình sử dụng cát lậu
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay