Không phân biệt một hay nhiều căn năm 2020

Nghị định 61/1994 về nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước có hai cơ chế bán nhà khác nhau. Nếu người mua nhà có hai căn trở lên thì một căn được áp theo giá ưu đãi của Nghị định 61 và căn còn lại tính theo giá thị trường.


Nghị định 34/2013 không phân biệt mua một nhà hay mua nhiều nhà, tất cả đều được bán theo một chính sách là tiền sử dụng đất tính theo bảng giá đất do TP ban hành và công bố tại thời điểm ký hợp đồng mua bán” – Phó Giám đốc Sở Xây dựng Tp.HCM Đỗ Phi Hùng cho biết tại hội nghị (ngày 5/6) triển khai Nghị định 34 về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, có hiệu lực từ ngày 6/6.


 


Không phân biệt một hay nhiều căn năm 2020 2


 
Theo quy định mới, thời gian bán nhà không quá 45 ngày làm việc kể từ khi cơ quan quản lý vận hành nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không tính vào thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà ở.

Ông Hùng lưu ý theo quy định mới, nhà ở xã hội dù đầu tư toàn bộ hoặc chỉ một phần bằng vốn ngân sách Nhà nước cũng đều là nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước. Cụ thể là trường hợp chung cư R157/8 Tô Hiến Thành, quận 10. Chung cư này được xây dựng trên đất do Nhà nước trực tiếp quản lý, sử dụng nên thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 34. Đó là nguyên nhân khiến TP không thể áp dụng chính sách bán một lần cho cán bộ, công chức như ý định ban đầu mà phải chuyển thành thuê mua.

Ông Hùng cũng cho biết Sở đã kiến nghị giao cho các công ty công ích, Công ty Quản lý Kinh doanh nhà TP, Công ty Tây Nam… quản lý nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và đã được TP chấp thuận. Theo Nghị định 34, các đơn vị này sẽ tiếp nhận quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước và thực hiện cho thuê, quản lý nhà ở sở hữu Nhà nước theo quy định.