Kết luận của Thanh tra Chính phủ (TTCP) về những vi phạm của TP Đà Nẵng trong quản lý nhà nước về đất đai làm thất thu ngân sách nhà nước là có cơ sở pháp lý, đã được các bộ ngành liên quan tham gia ý kiến gồm Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên – môi trường và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý.
Không thay đổi nội dung kết luận về vi phạm đất đai ở Đà Nẵng năm 2020 2

Ông Nguyễn Bá Thanh trả lời ý kiến của cử tri về vụ kết luận của Thanh tra Chính phủ

TTCP không thay đổi quan điểm trong nội dung kết luận thanh tra và cũng không có việc đồng ý với quan điểm nào khác của UBND TP Đà Nẵng.

Theo TTCP, nội dung bài báo có nêu thông tin ông Nguyễn Bá Thanh – trưởng Ban Nội chính trung ương, đại biểu Quốc hội khóa XIII – tiếp xúc cử tri tại TP Đà Nẵng và có đề cập vấn đề thanh tra đất đai tại Đà Nẵng. Bài báo có dẫn ý kiến của ông Thanh rằng “cách đây ba tuần, TTCP đã đồng ý với quan điểm của UBND TP Đà Nẵng”.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo TTCP cho biết hoàn toàn không có chuyện TTCP đồng ý với bất kỳ kiến nghị nào của Đà Nẵng về nội dung này. Sau khi kết thúc thanh tra, phía Đà Nẵng vẫn không có bất cứ văn bản có ý kiến nào về cuộc thanh tra này đến TTCP.

Chỉ có trong quá trình thanh tra, đối tượng thanh tra đã có văn bản giải trình nhưng cơ quan thanh tra không chấp nhận những giải trình này.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Không thay đổi nội dung kết luận về vi phạm đất đai ở Đà Nẵng
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay