Không yêu cầu người vay tiền mua nhà xác nhận thu nhập năm 2020

Bộ Xây dựng vừa ban hành thông tư bổ sung một số quy định mới về việc cho vay hỗ trợ nhà ở trong gói 30.000 tỉ đồng.

Những quy định này đã nới rộng hơn về đối tượng, điều kiện cho vay. Cụ thể: Không yêu cầu người vay tiền phải xác nhận về thu nhập, trừ trường hợp ngân hàng yêu cầu khách hàng chứng minh về thu nhập để bảo đảm cho phương án trả nợ,thì thực hiện theo quy định của ngân hàng. Người đứng tên vay vốn phải có xác nhận của UBND phường, xã nơi hộ gia đình đang sinh sống và đăng ký thường trú hoặc tạm trú về thực trạng nhà ở và phải chịu trách nhiệm việc khai báo của mình.

Trường hợp con, cháu của chủ hộ đã lập gia đình và trường hợp ở nhờ nhưng có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú cùng với chủ hộ thì được coi là hộ gia đình độc lập và thuộc đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở. Trường hợp đối tượng làm việc tại chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại địa phương nơi có dự án mà việc đóng bảo hiểm thực hiện tại địa phương nơi công ty có chi nhánh hoặc văn phòng đại diện thì cũng được vay tiền mua nhà nhưng phải có giấy xác nhận của công ty về việc đóng bảo hiểm.

Ngày 7/11 Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản số 8298/NHNN-TD gửi các ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank, ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long về việc cho vay hỗ trợ nhà ở. NHNN đề nghị các ngân hàng trên chỉ đạo các chi nhánh chủ động tiếp cận, hướng dẫn giải ngân gói hỗ trợ về nhà ở.