Từ năm 2008 đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã huy động các nhà đầu tư có dự án tại Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh ứng trước tiền thuê đất được hơn 611 tỷ đồng.

Trong đó, tỉnh đã sử dụng 470 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các dự án phát triển cơ sở hạ tầng cho khu du lịch như hệ thống giao thông, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải, khu tái định cư cho dân, cùng một số công trình phục vụ dân sinh khác.

Biện pháp ứng trước tiền thuê đất của nhà đầu tư nhằm lựa chọn các doanh nghiệp thực sự có năng lực về tài chính, có định hướng phát triển bền vững; đồng thời tránh được tình trạng lập dự án để chuyển nhượng của một số doanh nghiệp, tạo nguồn vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng cho cả khu du lịch.

Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh
Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh

Theo quy định, thời hạn hoàn trả vốn tạm ứng cho các nhà đầu tư dự kiến bắt đầu từ năm 2019, theo hướng trừ dần vào tiền thuê đất hàng năm. Tuy nhiên, mới đây tỉnh Khánh Hòa đã đề ra biện pháp để khuyến khích các nhà đầu tích cực hoàn thành toàn bộ hoặc một phần dự án để đưa vào hoạt động.

Theo đó, trong hai năm 2014 – 2015 tỉnh sẽ hoàn trả 100% số tiền ứng trước cho nhà đầu tư, nếu dự án có mức đầu tư từ 200 – 250 tỷ đồng (diện tích sử dụng đất từ 8 – 10 ha) có khối lượng thực hiện đạt từ 100 tỷ đồng trở lên, hoặc dự án có mức đầu tư từ 250 – 500 tỷ đồng (diện tích sử dụng đất từ 10 – 20 ha) có khối lượng thực hiện đạt từ 200 tỷ đồng trở lên; dự án có mức đầu tư từ 500 tỷ đồng trở lên (diện tích sử dụng đất trên 20 ha) có khối lượng thực hiện đạt từ 350 tỷ đồng trở lên cũng được áp dụng chính sách tương tự.

Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh thuộc huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh được quy hoạch là khu du lịch cấp quốc gia, giai đoạn 1 có tổng diện tích trên 1.150 ha.

Đến thời điểm này, có 35 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, trong đó có 19 dự án được cấp phép xây dựng và đã khởi công, 10 dự án hoàn thành công tác bồi thường, 6 dự án đang triển khai giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

Trong hai năm 2014 – 2015, dự kiến sẽ có 3 dự án đưa vào hoạt động, gồm khu du lịch Đồi Gió, Khu du lịch quốc tế Vinh Quang, Khu nghỉ mát cao cấp của Công ty cổ phần đầu tư Sao Phương Nam.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Khu du lịch Bắc Cam Ranh ứng trước 611 tỷ đồng tiền thuê đất
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay