Kiểm tra quy hoạch sử dụng đất của ngành than năm 2020

Thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ tập trung kiểm tra các hợp đồng liên quan đến việc quy hoạch, sử dụng đất, các nghĩa vụ tài chính của đơn vị thuê sử dụng đất…

Ngày 28/2, tại cuộc họp giao ban, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã chỉ đạo từ tháng Ba đến tháng Bảy sẽ tiến hành tổng kiểm tra về việc sử dụng, quản lý đất đai của các đơn vị trong ngành than.  Đây là đợt tổng kiểm tra đầu tiên về việc chấp hành pháp Luật Đất đai đối với các đơn vị ngành than. 

Đợt kiểm tra này không chỉ nhằm tăng cường quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn mà còn giúp cho chính ngành than nắm rõ hơn thực trạng việc sử dụng đất của các đơn vị trong Tập đoàn. 

Kiểm tra quy hoạch sử dụng đất của ngành than năm 2020 2

Theo đó, Quảng Ninh sẽ tập trung kiểm tra hợp đồng liên quan đến việc sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính của đơn vị thuê sử dụng đất, giấy phép thăm dò khai thác… 

Theo kế hoạch, tỉnh Quảng Ninh sẽ thành lập ba đoàn công tác tiến hành kiểm tra toàn bộ việc sử dụng đất của tất cả các doanh nghiệp ngành than đóng trên địa bàn ở các huyện, thị, thành phố miền Đông, miền Tây và các đơn vị thuộc Tổng Công ty Đông Bắc (Bộ Quốc phòng) đóng trên địa bàn thành phố Cẩm Phả. 

Kết quả nội dung kiểm tra sẽ được báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trong tháng Bảy.