Kiến nghị cần có chế tài đối với chủ chung cư không bố trí nơi hội họp năm 2020

“Trong mô hình hoạt động của ban quản trị nhà chung cư, việc quản lý sử dụng quỹ bảo trì chung cư hiện nay đang có nhiều bất cập”.

Đó chính là báo cáo của ông Võ Nguyên Phong, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội trong cuộc họp sáng ngày 27/8 do Ủy ban Pháp luật (Quốc hội) tổ chức. Cuộc họp xoay quanh vấn đề giám sát việc thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về nhà ở tại Hà Nội.

Làm việc với đoàn giám sát, ông Võ Nguyên Phong, phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng, trong mô hình hoạt động của ban quản trị nhà chung cư, việc quản lý sử dụng quỹ bảo trì chung cư hiện nay đang có nhiều bất cập.

Ông Phong cho biết, theo quy định, chủ đầu tư hoặc đơn vị được giao quản lý chung cư có trách nhiệm tổ chức hội nghị nhà chung cư. “Hội nghị nhà chung cư chỉ được tiến hành khi có trên 50% tổng số chủ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư tham dự. Thực tế có nhiều nhà chung cư tiến hành hội nghị không thành do không có đủ số người tham dự theo quy định. Ngay việc quy định kinh phí bảo trì phần sở hữu chung trong nhà chung cư đối với các nhà chung cư bán trước ngày Luật nhà ở có hiệu lực do các chủ sở hữu phải đóng góp cũng khó thực hiện, nhất là với nhà chung cư tái định cư”, ông Phong nói.Chủ đầu tư các chung cư
Chủ đầu tư các chung cư cần bố trí nơi hội họp, không gian sinh hoạt chung.

Trước thực tế trên, UBND TP.Hà Nội đề nghị đoàn giám sát, Bộ Xây dựng cần nghiên cứu sửa đổi Luật Nhà ở, điều chỉnh quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư phù hợp với đặc điểm, tính chất, quy mô của từng loại nhà chung cư theo hướng quy định rõ cách thức xác định diện tích sở hữu chung, riêng trong các loại nhà chung cư.

Ông Phong kiến nghị: “Cần phải quy định rõ vai trò, địa vị pháp lý của ban quản trị nhà chung cư, trách nhiệm và chế tài đối với chủ đầu tư không tổ chức hội nghị nhà chung cư, không thành lập ban quản trị, không chấp hành quy định về bố trí không gian sinh hoạt cộng đồng”.

Bên cạnh đó, UBND TP.Hà Nội kiến nghị Bộ Xây dựng sớm có hướng dẫn sử dụng quỹ bảo trì nhà chung cư. Đồng thời quy định rõ tiêu chuẩn của các chủ sở hữu nhà chung cư tham gia ban quản trị nhà chung cư.