Ngày 14/8, ông Nguyễn Hữu Tín, Phó chủ tịch UBND Tp.HCM kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép TP cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những trường hợp nhà đất không có giấy tờ hợp lệ.Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Phó chủ tịch UBND Tp.HCM kiến nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhà đất không có giấy tờ hợp lệ

Cụ thể, đó là các trường hợp người đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, mua bán bằng giấy tay sau ngày 1/7/2004 đến trước ngày 1/1/2008, hiện sử dụng đất ổn định, phù hợp quy hoạch và không có tranh chấp, khiếu nại; đất đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận nhưng nhà ở không đủ điều kiện để được công nhận quyền sở hữu nhà ở; nhà ở đã tồn tại trên đất nông nghiệp, trước thời điểm công bố quy hoạch, nhưng tại thời điểm cấp giấy chứng nhận không phù hợp quy hoạch.

Theo ông Nguyễn Hữu Tín, TP hiện còn tồn tại hơn 145.000 trường hợp nhà đất thuộc các diện nói trên chưa được cấp giấy chứng nhận.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Kiến nghị cấp sổ đỏ cho nhà đất không có giấy tờ hợp lệ tại Tp.HCM
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay