Chỉ định chủ đầu tư để khởi động lại dự án “treo” là kiến nghị của Ban Quản lý khu Nam trong báo cáo UBND Tp.HCM về xử lý dự án chậm triển khai tại khu Nam.

Cụ thể, tại khu Nam có 21 dự án bị thu hồi văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư, 9 dự án (có quyết định thu hồi, giao đất) chấm dứt hiệu lực thực hiện, 11 dự án (đã bồi thường từ 50% đến dưới 100% diện tích) hết thời gian gia hạn.chỉ định chủ đầu tư
Ban Quản lý khu Nam đã kiến nghị UBND Tp.HCM chỉ định chủ đầu tư

để khởi động lại dự án “treo”.

Ban Quản lý khu Nam cho biết, phần lớn chủ đầu tư các dự án trên thực hiện tương đối tốt công tác giải phóng mặt bằng. Nay nếu chọn nhà đầu tư mới theo hình thức đấu thầu thì sẽ kéo dài thời gian, thủ tục, phát sinh nhiều vướng mắc. Do đó, Ban Quản lý khu Nam kiến nghị TP chọn lại chủ đầu tư bằng hình thức chỉ định nếu họ có nhu cầu tiếp tục thực hiện dự án, chứng minh được năng lực tài chính và có cam kết tiến độ. Ngoài ra, chủ đầu tư phải tham gia đấu thầu theo quy định đối với các dự án chưa bồi thường.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Kiến nghị chỉ định chủ đầu tư để khởi động lại dự án “treo” tại Tp.HCM
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay