Bộ Xây dựng đề nghị nên cho các bên (bên thế chấp và bên nhận thế chấp) tự thỏa thuận giá trị nhà ở.

Kiến nghị cho tự thỏa thuận giá trị nhà ở năm 2020 2

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) góp ý vào dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai (HTTTL). Trong đó, nội dung đáng chú ý là Bộ Xây dựng đề nghị nên cho các bên (bên thế chấp và bên nhận thế chấp) tự thỏa thuận giá trị nhà ở. Tại dự thảo thông tư liên tịch hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở HTTTL, NHNN đưa ra 2 phương án.

Trong đó, phương án 1 quy định giá trị nhà ở HTTTL để thế chấp được xác định trên cơ sở giá mua bán nhà ở tại thời điểm ký kết hợp đồng mua bán nhà ở; phương án 2 quy định giá trị nhà ở HTTTL được xác định trên cơ sở số tiền mua nhà thực tế đã thanh toán cho doanh nghiệp kinh doanh bất động sản (giá trị này sẽ tăng lên theo tiến độ nộp tiền của người mua nhà).

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng cho rằng không nên quy định cụ thể việc xác định giá trị nhà ở HTTTL như ở 2 phương án của dự thảo mà nên cho các bên tự thỏa thuận. Việc tự thỏa thuận giá trị nhà ở sẽ đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cả hai bên, đặc biệt là phù hợp hơn với tình hình thực tế ở thời điểm thế chấp khi bên thế chấp có thể đã nộp một phần tiền hoặc nộp toàn bộ tiền mua nhà cho chủ đầu tư.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Kiến nghị cho tự thỏa thuận giá trị nhà ở
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay