Kiến nghị diện tích căn hộ tái định cư lớn hơn hoặc bằng căn hộ cũ năm 2020

Trong văn bản góp ý quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạm cư tại các dự án xây lại chung cư cũ trên địa bàn Tp.HCM, Hiệp hội Bất động sản Tp.HCM (HoREA) đề xuất bố trí tái định cư tại chỗ lớn hơn hoặc bằng diện tích của căn hộ cũ.tái định cư
HoREA kiến nghị bố trí tái định cư tại chỗ lớn hơn hoặc bằng diện tích căn hộ cũ. Ảnh: Đấu thầu

Cụ thể, về tỷ lệ hoán đổi căn hộ tái định cư, HoREA kiến nghị tỷ lệ tối thiểu là bằng 1,1 lần diện tích căn hộ cũ, khuyến khích các chủ đầu tư hoán đổi căn hộ tái định cư với tỷ lệ cao hơn 1,1 lần, để các quận, huyện dễ thực hiện, các hộ dân dễ chấp thuận. Căn hộ cũ có từ 2 hộ khẩu trở lên được bố trí tái định cư tại chỗ theo nguyên tắc bảo toàn giá trị pháp lý của căn hộ cũ và sẽ được bố trí tái định cư thêm một hoặc hơn một căn hộ (với căn hộ cũ có trên 2 hộ khẩu) tại dự án (nếu có).

Việc sở hữu căn hộ bố trí thêm phải được giải quyết theo quy định về nhà ở xã hội. Giá bán căn hộ này được xác định bằng giá bảo toàn vốn được kiểm toán đầu tư xây dựng cộng 10% lợi nhuận cho nhà đầu tư, được vay từ vốn vay ưu đãi của thành phố.