Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ ra sự chồng chéo, thiếu đồng bộ giữa Luật Đất đai và Luật Đầu tư về nội dung liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư. Bên cạnh đó, đề xuất điều chỉnh một số nội dung Luật phù hợp với tình hình thực tiễn và cơ chế đặc thù với các dự án xây dựng, cải tạo chung cư cũ…

Đoàn giám sát số 2 của Quốc hội Khóa XIV vừa có buổi làm việc với Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018. 

Trường đoàn Vũ Hồng Thanh, Chủ nhiệm Ủy Ban Kinh tế của Quốc hội cho hay, Đoàn giám sát nhằm mục tiêu tìm hiểu hiệu quả của cơ chế chính sách hiện hành, quá trình triển khai thực hiện cũng như những hạn chế, khó khăn trong thực tiễn, từ đó đề xuất những kiến nghị để thực hiện Luật được tốt hơn.

Theo báo cáo của UBND TP. Hà Nội, thực hiện quy định của Luật Đất đai 2013, thành phố đã thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện, ban hành các văn bản quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền liên quan đến các lĩnh vực như: Chuyển mục đích sử dụng đất; giao đất cho thuê đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đấu giá quyền sử dụng đất; quy định về giá các loại đất; bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư;…

sửa đổi Luật
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn giám sát

số 2 của Quốc hội Khóa XIV. Ảnh: ANTĐ

Về công tác quản lý quy hoạch đô thị, UBND TP. Hà Nội đã ban hành các văn bản về: Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ đồ án và quản lý theo đồ án quy hoạch đô thị; quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc.

Thông qua quá trình triển khai, thành phố xác định một số hạn chế, khó khăn. Nổi bật nhất là việc còn có sự chồng chéo, thiếu đồng bộ giữa các luật, điển hình như Luật Đất đai và Luật Đầu tư về nội dung liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, quy định về các dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất chưa rõ ràng. Còn nhiều vướng mắc trong việc xác định giá đất cụ thể của một số dự án… Với những khó khăn, hạn chế như trên, UBND TP. Hà Nội đã có những kiến nghị, góp ý với Đoàn giám sát để đóng góp vào quá trình sửa chữa, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan…

Đồng thời, UBND thành phố cũng đưa ra một số đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ. Trong đó, thành phố kiến nghị sửa đổi một số quy định của Luật Đất đai; nghiên cứu đẩy nhanh quy trình, thủ tục thẩm định dự án để rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, sớm triển khai dự án đưa vào hoạt động, phát huy hiệu quả đầu tư…

Ngoài ra, TP. Hà Nội cũng đề xuất điều chỉnh một số nội dung Luật và các văn bản hướng dẫn Luật phù hợp với tình hình thực tiễn phát triển của thành phố; xây dựng cơ chế đặc thù với các dự án xây dựng, cải tạo chung cư cũ…


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Kiến nghị điều chỉnh Luật nhằm “gỡ vướng” cải tạo chung cư cũ
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay