Theo quy hoạch đến năm 2015 có tính đến năm 2020, Tp.HCM có tổng cộng 24 khu chế xuất và khu công nghiệp (KCN) tập trung với tổng diện tích 6.156,61ha.


Kiến nghị điều chỉnh quy hoạch các KCN và CCN năm 2020 2


Căn cứ tình hình thực tế, UBND Tp.HCM vừa kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh quy hoạch các KCN trên địa bàn TP. Cụ thể, loại bỏ KCN Phú Hữu ra khỏi quy hoạch; giảm diện tích KCN Tân Tạo; chuyển đổi các cụm công nghiệp (CCN): Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn, Đa Phước, Bàu Trăn và Phạm Văn Cội thành 4 KCN.

Theo kiến nghị này, sau khi điều chỉnh, Tp.HCM sẽ có tổng cộng 27 KCN với tổng diện tích là 6.355,35ha. Bên cạnh đó, TP cũng dự kiến chuyển 9 CCN (Bình Đăng, Hiệp Bình Phước, Đông quốc lộ 1A, Hiệp Thành, Tân Thới Nhất, Tân Hiệp A, Tân Hiệp B, Đông Thạnh, Phú Mỹ) thành điểm công nghiệp; đưa 3 CCN (Long Sơn, Tân Thới Nhì, Bình Khánh) ra khỏi lĩnh vực sản xuất công nghiệp; giảm một phần diện tích của 4 CCN (Tân Túc, Xuân Thới Sơn A, Nhị Xuân, Dương Công Khi); bổ sung một số CCN trên địa bàn các huyện đang còn đất trống.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Kiến nghị điều chỉnh quy hoạch các KCN và CCN
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay