Nội dung trên nằm trong kiến nghị của UBND Tp.HCM gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng về vấn đề cải cách thủ tục hành chính cấp phép xây dựng.

Mới đây, UBND Tp.HCM đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng chấp thuận việc tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng. Cụ thể, giảm từ 3 thủ tục (thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công triển khai sau thiết kế cơ sở và cấp giấy phép xây dựng) xuống còn 1 thủ tục là cấp giấy phép xây dựng.

Đồng thời, UBND Tp.HCM cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng cho phép áp dụng chính thức quy trình một cửa liên thông điện tử trong công tác cấp giấy phép xây dựng; đồng ý việc phân cấp cho một cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công và cấp giấy phép xây dựng.giảm thủ tục cấp phép xây dựng
Kiến nghị giảm thủ tục cấp phép xây dựng tại Tp.HCM từ 122 ngày xuống còn 42 ngày

Thời gian qua, việc thực hiện thí điểm cơ chế một cửa liên thông điện tử trong công tác cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng được đánh giá là hiệu quả, mang lại tính tiện ích cao cho doanh nghiệp.

Cục Hải quan Tp.HCM cho rằng, khi chủ đầu tư được nộp hồ sơ cùng lúc 3 thủ tục (thẩm định thiết kế cơ sở, thẩm định thiết kế xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công triển khai sau thiết kế cơ sở và cấp giấy phép xây dựng) thì thời gian nhận kết quả giải quyết của cả 3 thủ tục sẽ giảm từ 122 ngày xuống còn 42 ngày bởi các thủ tục được giải quyết tại một cơ quan nhà nước.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Kiến nghị giảm thủ tục cấp phép xây dựng từ 122 ngày xuống 42 ngày
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay