Vừa qua, Sở TN&MT đã báo cáo UBND Tp.HCM về kết quả rà soát tiến độ thực hiện các khu đất do doanh nghiệp cổ phần hóa hoặc doanh nghiệp nhà nước được UBND TP, Bộ Tài chính cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng theo quy hoạch của TP.

Qua kiểm tra, rà soát 155 khu đất của 72 doanh nghiệp có 16 doanh nghiệp không thực hiện báo cáo tiến độ chuyển mục đích sử dụng đất của 30 khu đất. Khi tiến hành khảo sát thực địa, phần lớn các khu đất cho thê hoặc để trống.

Theo Sở TN&MT, từ năm 2008 đến 2010, Bộ Tài chính và UBND TP triển khai chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất đối với các doanh nghiệp. Đây là chủ trương phù hợp với tình hình thực tế, nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện chưa đánh giá đầy đủ năng lực tài chính, chưa xem xét tính khả thi trong phương án liên doanh liên kết của doanh nghiệp, dẫn đến các doanh nghiệp chậm triển khai thực hiện dự án, ảnh hưởng đến tiến độ chuyển mục đích sử dụng đất.

Kiến nghị giãn tiến độ đầu tư dự án năm 2020 2
Ảnh minh họa

Sở TN&MT kiến nghị TP hủy bỏ chủ trương chấp thuận địa điểm đầu tư đối với 47 khu đất có diện tích 484.345 m2 do văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư hoặc văn bản gia hạn hết hạn. Đối với các khu đất đang bỏ trống hoặc doanh nghiệp đang cho thuê lại hoặc doanh nghiệp tự nguyện giao lại mặt bằng thì thu hồi giao trung tâm phát triển quỹ đất quản lý để tổ chức bán đấu giá hoặc thực hiện theo quy hoạch.

Sở cũng cho rằng thực tế có nhiều dự án bồi thường kiểu “da beo” nên không triển khai được. Nếu thu hồi đất của chủ đầu tư thì cũng rất khó xác định chi phí đã đầu tư trên đất để trả lại cho chủ đầu tư. Nếu giao cho chủ đầu tư khác thì cũng khó tiếp tục thực hiện vì vấn đề bồi thường. Cộng thêm khó khăn chung của thị trường bất động sản, Sở TN&MT kiến nghị TP có chủ trương giãn dần tiến độ đầu tư dự án trong thời hạn 2-3 năm. Đồng thời, cần quy định giao đất cho các dự án có quy mô lớn, hạn chế giao đất nhỏ lẻ, manh mún nhằm sử dụng đất đai đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Kiến nghị giãn tiến độ đầu tư dự án
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay