Mới đây, UBND TP.Hà Nội đã kiến nghị giao các cơ sở nhà đất sau khi thực hiện sắp xếp cho thành phố để thực hiện đầu tư các công trình xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

Ông Lê Hồng Sơn, Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội vừa ký văn bản đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, báo cáo Chính phủ sửa đổi các quy định tại Quyết định 09/2007, Quyết định 140/2008 của Chính phủ theo hướng giao các cơ sở nhà đất sau khi thực hiện sắp xếp cho thành phố để thực hiện đầu tư các công trình xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch.

Theo UBND TP.Hà Nội, thực hiện các cơ chế về sắp xếp, xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước và xác định nghĩa vụ tài chính các dự án, hiện nay trên địa bàn thành phố có nhiều trụ sở các bộ, ngành trung ương đang thực hiện sắp xếp, di dời.UBND TP.Hà Nội kiến nghị lấy đất các bộ, ngành sau di dời làm hạ tầng kỹ thuật
UBND TP.Hà Nội kiến nghị lấy đất các bộ, ngành sau di dời làm hạ tầng kỹ thuật

Tuy nhiên, các diện tích đất sau di dời vừa qua phần lớn được đầu tư các công trình nhà ở, trung tâm thương mại, do đó ảnh hưởng rất lớn đến quy hoạch chung thủ đô.

Nguồn thu tiền sử dụng đất các dự án này được dùng đầu tư trở lại cho các bộ, ngành là chưa phù hợp với quy định của Luật Ngân sách và Luật Thủ đô.

Đối với việc thực hiện hỗ trợ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường không phù hợp với quy hoạch ra khỏi nội ô, UBND TP.Hà Nội cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét sửa đổi quyết định 86/2010 theo nguyên tắc chỉ hỗ trợ tối đa 50% tiền sử dụng đất thu được tại vị trí cũ để đầu tư các dự án tại cơ sở mới.

Phần còn lại ngân sách các địa phương được hưởng để đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực dự án.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Kiến nghị lấy đất các bộ, ngành sau di dời làm công trình xã hội
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay