Kiên quyết xử lí quy hoạch treo năm 2020

HĐND Tp.HCM đã thông qua Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn liên quan đến việc xử lí các tồn tại vướng mắc trong lĩnh vực đất đai, xây dựng ở một số quận huyện ngoại thành, tại Hội nghị bế mạc kì họp lần thứ 14, vào ngày 11/7.

Cụ thể, liên quan đến lĩnh vực đất đai, xây dựng, HĐND Tp.HCM yêu cầu UBDN Tp.HCM chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện tiếp tục rà soát các đồ án quy hoạch nếu không còn phù hợp, tính khả thi thấp thì cần kiên quyết xóa quy hoạch để giải quyết các quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Đối với các dự án đã thực hiện thu hồi, hủy bỏ văn bản chấp nhận địa điểm, quyết định thu hồi, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cần tiếp tục rà soát và có giải pháp cụ thể, dự án nào phù hợp với quy hoạch, cần tiếp tục để lại thực hiện theo quy hoạch thì khẩn trương có chính sách mời gọi đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Đối với các dự án không phù hợp quy hoạch, tính khả thi thấp thì kiên quyết thu hồi dự án và giải quyết quyền lợi của người dân trong vùng dự án.Một dự án quy hoạch bị treo nhiều năm tại huyện Bình Chánh, Tp.HCM.
Một dự án quy hoạch bị treo nhiều năm tại huyện Bình Chánh, Tp.HCM.

Tiếp tục rà soát đối với các dự án nhà ở đang triển khai trên địa bàn thành phố nhưng chủ đầu tư không thực hiện đầy đủ việc đầu tư các công trình hạ tầng kĩ thuật, hạ tầng xã hội và đảm bảo kết nối với các dự án trong khu vực thì cần có biện pháp xử lí kiên quyết.

Về cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất, HĐND Tp.HCM đề nghị, triển  khai rà soát chi tiết đối với các trường hợp không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận. Đối với những trường hợp có thể tháo gỡ thì chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện tháo gỡ, cấp giấy cho các hộ dân.

Trong trường hợp do vướng các quy định của các cơ quan trung ương tiếp tục kiến nghị với Bộ, ngành, Chính phủ xem xét tháo gỡ đảm bảo quyền lợi và lợi  ích chính đáng của người dân.