Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai năm 2013 có khá nhiều điểm mới, thay đổi, bổ sung nhằm ngày càng hòan thiện hơn, trong đó việc lấy ý kiến về dự thảo đang được tiến hành khẩn trương.

Lấy ý kiến dự thảo Nghị định thi hành Luật Đất đai năm 2020 2

Chỉ sau một thời gian ngắn khi Luật Đất đai 2013 được thông qua, Bộ TN&MT đã xây dựng được 4 dự thảo quy định chi tiết thi hành Luật đất đai như: Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định quy định phương pháp định giá đất, khung giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất; Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Ông Nguyễn Mạnh Hiển – Thứ trưởng Bộ TN&MT, đề nghị các Sở TN&MT sớm ban hành tài liệu tuyên truyền Luật Đất đai, trước mắt là cho lực lượng cán bộ, công chức, viên chức của ngành và các sở, ngành liên quan; khẩn trương báo cáo ý kiến đóng góp để sớm hoàn chỉnh các nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Đất đai.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Lấy ý kiến dự thảo Nghị định thi hành Luật Đất đai
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay