Loại đất nào được cấp sổ đỏ? năm 2020

Đối với các trường hợp đất không có giấy tờ nhưng được sử dụng từ 15-10-1993 tới trước ngày 1-7-2004 cũng sẽ được xem xét cấp sổ đỏ.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 43/CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013. Theo đó,  hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng từ trước ngày 15-10-1993, nay được UBND cấp xã (nơi có đất) xác nhận không có tranh chấp; việc sử dụng đất ở thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp sổ đỏ phù hợp với quy hoạch hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đã sử dụng đất trước thời điểm quy hoạch, hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch thì được công nhận QSD đất.

Đối với các trường hợp đất không có giấy tờ nhưng được sử dụng từ 15-10-1993 tới trước ngày 1-7-2004 cũng sẽ được xem xét cấp sổ đỏ. Cởi mở hơn nữa là hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định vào mục đích thuộc nhóm đất nông nghiệp từ trước ngày 1-7-2004, nay được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp thì được cấp sổ đỏ theo hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất hoặc theo hình thức thuê đất…

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trong các trường hợp trên nhưng không đủ điều kiện được cấp sổ đỏ thì tạm thời sử dụng đất theo hiện trạng cho đến khi Nhà nước thu hồi đất và phải kê khai đăng ký đất đai theo quy định.đất được cấp sổ đỏ
Ảnh minh họa

Sau khi thực hiện giám sát tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn TP Hà Nội, HĐND TP đã đề nghị Chính phủ quy định cụ thể với trường hợp chủ đầu tư thực hiện chuyển nhượng một phần của dự án phát triển nhà ở thương mại, đồng thời cho phép Hà Nội thực hiện phân cấp cho UBND cấp huyện cấp sổ đỏ đối với nhà ở thương mại.

Đặc biệt, theo Nghị định 43 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1-7-2014, đất dưới 30m2 sẽ vẫn được cấp sổ đỏ. Đây là nội dung mới nhất, theo đó, quy định một số ngoại lệ cấp sổ đỏ cho diện tích đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu.

Trong đó, thửa đất đang sử dụng được hình thành từ trước ngày văn bản quy định của UBND cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được tách thửa có hiệu lực thi hành mà diện tích thửa đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của UBND cấp tỉnh thì chủ sử dụng đất sẽ được cấp sổ đỏ.

Cũng theo Nghị định 43/2014 của Chính phủ, sẽ có 7 trường hợp không được cấp sổ đỏ, gồm: Người đang quản lý, sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn; Người thuê, thuê lại đất của người sử dụng đất, trừ trường hợp thuê, thuê lại đất của nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu CN, cụm CN, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Tiếp đến là người nhận khoán đất trong các nông trường, lâm trường, doanh nghiệp nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, ban quản lý rừng đặc dụng; Người đang sử dụng đất không đủ điều kiện cấp sổ đỏ; Người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp sổ đỏ nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Nghị định 43 cũng quy định: Tổ chức, UBND xã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng gồm đường giao thông, công trình dẫn nước, dẫn xăng, dầu, khí; đường dây truyền tải điện, truyền dẫn thông tin; khu vui chơi giải trí ngoài trời; nghĩa trang, nghĩa địa không nhằm mục đích kinh doanh.

Đối tượng cuối cùng không thuộc diện được cấp sổ đỏ là các tổ chức, cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất để quản lý thuộc các trường hợp quy định tại Điều 8 của Luật Đất đai.