Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa ký ban hành quy chế quản lý quy hoạch – kiến trúc khu phố cổ, trong đó quy định nhà ở, công trình mặt tiền các tuyến phố cổ xây dựng không quá ba tầng, chiều cao không quá 12m.

Quyết định này được ban hành chấm dứt hiệu lực của Điều lệ tạm thời về quản lý xây dựng, bảo tồn và tôn tạo Khu phố cổ Hà Nội.  Mục tiêu của Quy chế là bảo tồn, tôn tạo và khai thác phát huy các giá trị của di tích lịch sử quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Khu phố cổ. Quy chế này là cơ sở để các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện công tác quản lý quy hoạch, thiết kế đô thị, cấp phép xây dựng, cải tạo, chỉnh trang theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Phạm vi áp dụng của Quy chế bao gồm 2 khu vực: Khu vực Khu phố cổ có diện tích khoảng 82ha, bao gồm 10 phường, 79 tuyến phố và 83 ô phố; Khu vực liền kề và hỗ trợ chức năng gồm 2 phường ngoài đê là Phúc Tân và Chương Dương. Trong đó, khu vực bảo vệ, tôn tạo cấp I có quy mô khoảng 19ha, được giới hạn bởi các phố Hàng Chiếu, Hàng Đường, Hàng Ngang, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Trần Quang Khải và Trần Nhật Duật. Khu vực này bao gồm 21 phố, đoạn phố và 17 ô phố.Mặt tiền phố cổ Hà Nội chỉ được tối đa 3 tầng năm 2020 2
Phố Hàng Ngang nằm trong khu vực bảo vệ và tôn tạo cấp I

Đáng chú ý theo quy định tại Quy chế, TP không cho phép việc hợp thửa giữa hai nhà ống trên một tuyến phố. Trong trường hợp bắt buộc hợp thửa phải duy trì cấu trúc không gian nhà ống và kiến trúc mặt nhà theo thửa dọc cũ. Quy chế cũng quy định cách ứng xử đối với từng loại công trình như: Công trình di tích lịch sử – văn hóa, tôn giáo tín ngưỡng, công trình xây dựng trước và sau năm 1954, công trình xây dựng mới. Bên cạnh đó, công trình quảng cáo, mái hiên, màu sắc, vật liệu cũng được quy định cụ thể.

Quy chế cũng quy định mật độ xây dựng trung bình của các công trình 50-70%, chiều cao công trình và nhà ở trên 79 tuyến phố trong ranh giới khu phố được quy định từ 1-3 tầng nhưng không quá 12m (lớp mặt tiền), từ 2-4 tầng và không quá 16m (lớp phía sau). Riêng các tuyến phố Phan Đình Phùng, Trần Nhật Duật được xây tối đa bốn tầng, không quá 16m (lớp mặt tiền), năm tầng, không quá 20m (lớp phía sau).


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Mặt tiền phố cổ Hà Nội chỉ được tối đa 3 tầng
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay