Mức bồi thường nhà đất chịu ảnh hưởng bởi tuyến metro số 2 năm 2020

Văn phòng UBND Tp.HCM thông tin, thành phố đã chấp thuận chủ trương hỗ trợ, bồi thường nhà đất tư nhân được nhà nước bán hóa giá hoặc bán theo dạng bảo toàn vốn bằng vàng. Đây là những nhà đất chịu tác động bởi dự án tuyến metro số 2.

Cụ thể, sẽ xem xét bồi thường, hỗ trợ bằng 100% giá trị nhà, đất đối với những trường hợp nhà nước đã bán hóa giá bằng vàng.

Hỗ trợ bằng 60% giá trị nhà, đất đối với trường hợp nhà nước không bán phần đất nằm trong quy hoạch lộ giới, đang thuê phần diện tích nhà thuộc phạm vi lộ giới và có nộp tiền thuê. Mức hỗ trợ vẫn bằng 60% giá trị nhà, đất với trường hợp không ký hợp đồng thuê, nhưng phải khấu trừ lại tiền thuê nhà theo đơn giá qua các thời kỳ.

Tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) nằm trong 8 tuyến metro mà thành phố đã phê duyệt. Toàn tuyến dài gần 20km (Thủ Thiêm – Bến xe Tây Ninh), được chia thành 2 giai đoạn.metro số 2
Tuyến metro số 2 dài gần 20km

Đoạn tuyến trong giai đoạn 1 (Bến Thành – Tham Lương) dài 11,3km, đi qua các quận Tân Bình, Tân Phú, quận 1, 3, 10, 12. Trong đó có 10 ga ngầm, 1 ga trên cao, 9,3km đi ngầm sâu trung bình 18m. Hơn 1,3 tỷ USD (hơn 26.110 tỷ đồng) là tổng vốn đầu tư được duyệt. Số tiền này được hợp vốn từ 3 nhà tài trợ gồm: 195 triệu USD từ Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB), 313 triệu USD từ Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) và 540 triệu USD từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Theo dự kiến ban đầu, tuyến được khởi động vào năm 2013. Nhưng đến năm 2015, việc thiết kế được điều chỉnh và vốn đội lên tới 2,19 tỷ USD. Dự án đến nay vẫn triển khai chậm. Ban quản lý đường sắt đô thị Tp.HCM thông tin trong một báo cáo gần đây, dự kiến, công tác giải phóng mặt bằng sẽ được hoàn thành trong tháng 8/2018.