Mục đích của việc tách thửa đất không phải để kinh doanh năm 2020

Các vướng mắc phát sinh liên quan đến quy định tách thửa đất thực tế đều rơi vào các trường hợp tách nhiều thửa đất nhằm phục vụ mục đích kinh doanh mà không làm hạ tầng.

tách thửa đất
Nhiều trường hợp tách thửa đất nhằm mục đích kinh doanh, không đúng

theo mục đích của Quy định 60. Ảnh minh họa: internet

Mới đây, ông Nguyễn Toàn Thắng Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường đã trả lời một số kiến nghị của người dân liên quan đến vướng mắc khi thực hiện việc tách thửa đất theo Quyết định 60. Quyết định này do UBND Tp.HCM ban hành ngày 5/12/2017 quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đất trên địa bàn.

“Khi TP ban hành Quyết định 60, mục tiêu lúc đó là cho phép giải quyết tách thửa đất ở để phục vụ nhu cầu của người dân là tách thửa để cho con hoặc giải quyết các nhu cầu chính đáng cho cuộc sống, chứ không phải hướng dẫn tách thửa để thực hiện dự án nhà ở.

Giống như việc một khu đất lớn tách nhỏ ra thành nhiều thửa đất để chuyển nhượng mà không làm hạ tầng để lại gánh nặng cho xã hội, khác với một dự án thực hiện bài bản sẽ được phê duyệt cụ thể chỉ tiêu đất ở là bao nhiêu, còn lại là làm hạ tầng xã hội, kỹ thuật để giải quyết cho nhu cầu phát triển chung”, ông Thắng nhận xét.

Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường cũng cho rằng, Quyết định 60 đã nêu rất rõ mục tiêu, còn thực tế các trường hợp có vướng mắc chủ yếu do tách nhiều thửa để kinh doanh mà không làm hạ tầng. “Sắp tới, Sở Tài nguyên – Môi trường sẽ phối hợp với các sở liên quan tổ chức sơ kết đánh giá một năm thực hiện Quyết định 60, chỉ ra những điểm thực hiện không đúng, đồng thời tái khẳng định rõ mục đích của chủ trương tách thửa”, ông Thắng cho hay.