Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND về việc thu lệ phí địa chính trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ có hiệu lực từ ngày 1/9/2014 vừa được Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội – Nguyễn Văn Sửu ký và ban hành.

mức thu lệ phí địa chính Hà Nội

Quyết định 60/2014/QĐ-UBND quy định mức thu lệ phí cụ thể

Đối tượng nộp phí là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức được ủy quyền giải quyết các công việc về địa chính (trừ các đối tượng được miễn nộp lệ phí).

Theo đó, miễn nộp lệ phí đối với các trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trước ngày Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ quy định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có hiệu lực thi hành (ngày 10/12/2009) mà có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận.

Miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân ở nông thôn. Tuy nhiên, trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và các phường nội thành thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh được cấp giấy chứng nhận ở nông thôn thì không được miễn lệ phí.

Quyết định cũng quy định, trong năm 2014, đơn vị thu phí được phải nộp ngân sách 90%, được giữ lại 10% tổng số lệ phí thu được. Kể từ 1/1/2015 đơn phị thu phí phải nộp ngân sách nhà nước 100% số lệ phí thu được, các chi phí liên quan đến công tác thu phí sẽ được cấp theo dự toán được duyệt hàng năm.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Mức lệ phí địa chính mới của TP Hà Nội sẽ áp dụng từ tháng 9/2014
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay