UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quy định hướng dẫn tiếp nhận và xem xét bố trí thuê nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố.

Theo đó, quy định nêu rõ các yêu cầu chung để được xem xét bố trí thuê nhà ở xã hội như: Có hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng kể từ năm 2005 trở về trước; bức xúc về chỗ ở, hiện ở nhà thuê, ở nhờ do từ trước đến nay chưa có nhà hoặc đang ở trong nhà có đông nhân khẩu dưới 10m2 sàn/người.

nhà ở xã hội Đà Nẵng
Một dự án nhà ở xã hội ở TP Đà Nẵng đã đưa vào sử dụng. Ảnh: Hữu Khá

Các đối tượng được áp dụng gồm:

– Ưu tiên các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo theo chuẩn của thành phố hoặc hộ gia đình có công cách mạng được qui định tại quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công cách mạng về nhà ở.

– Đối tượng thuộc diện thu hút nhân tài.

– Đối tượng hộ dân là cán bộ, công chức đang làm việc tại các cơ quan của Đảng, cơ quan nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội từ cấp thành phố đến cấp xã phường.

– Viên chức nhà nước đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội hưởng lương từ ngân sách thành phố. Điều kiện là những đối tượng đã lập gia đình, có thời gian công tác liên tục từ 7 năm trở lên, tính đến thời điểm xin thuê nhà ở.

– Đối tượng hộ dân là người lao động, thực hiện theo chế độ hợp đồng lao động theo nghị định 68-2010 của Chính phủ đang làm việc tại các cơ quan của Đảng, cơ quan nhà nước, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội từ cấp thành phố đến cấp quận huyện, các đơn vị sự nghiệp công lập của cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội hưởng lương từ ngân sách thành phố đã lập gia đình, có thời gian công tác liên tục từ 7 năm trở lên tính đến thời điểm xin thuê nhà ở.

Để được thuê nhà ở xã hội, những đối tượng nêu trên còn phải qua vòng xét duyệt của hội đồng gồm đại diện các Sở Xây dựng, LĐ-TB&XH, Nội vụ, Công ty quản lý nhà chung cư… mỗi tháng một lần.

Ngoài các đối tượng trên, những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt bức xúc về nhà ở chưa đảm bảo một số tiêu chí về đối tượng hoặc điều kiện được thuê nhà ở xã hội có thể được xem xét.

Đối tượng này được UBND TP Đà Nẵng quyết định cho thuê.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Muốn thuê nhà ở xã hội tại Đà Nẵng phải có hộ khẩu từ năm 2005
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay