Năm 2013, cả nước có 57 dự án xin chuyển từ NƠTM sang NƠXH năm 2020

Theo thống kê, tính đến hết năm 2013, cả nước có 57 dự án đăng ký chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội và 62 dự án đăng ký điều chỉnh cơ cấu căn hộ.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến tháng 12/2013, cả nước có 57 dự án đăng ký chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội với quy mô xây dựng khoảng 34.837 căn, tổng mức đầu tư khoảng 20.567 tỷ đồng.Năm 2013, cả nước có 57 dự án xin chuyển từ NƠTM sang NƠXH năm 2020 2
Cả nước có 57 dự án đăng ký chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội

Bên cạnh đó, có 62 dự án đăng ký điều chỉnh cơ cấu căn hộ với số lượng căn hộ ban đầu là 31.999 căn hộ, điều chỉnh thành 40.500 căn hộ (tăng 8.501 căn).

Hiện nay trên địa bàn toàn quốc có 124 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô xây dựng khoảng 78.700 căn, bao gồm: 85 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, quy mô xây dựng trên 51.895 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 23.822 tỷ đồng; 39 dự án nhà ở xã hội cho công nhân, quy mô xây dựng khoảng 27.000 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 6.850 tỷ đồng. 

Tính từ đầu năm 2013 đến nay đã có 15 dự án nhà ở xã hội được triển khai xây dựng mới. Trong năm 2013 các chủ đầu tư đã tiếp nhận 6.018 hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội, đã ký hợp đồng bán 1.050 căn hộ nhà ở xã hội, số còn lại đang tiếp tục triển khai ký hợp đồng.