Năm 2018, Tp.HCM có gần 3.000 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng năm 2020

Tại Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý trật tự xây dựng năm 2018, Sở Xây dựng cùng các cơ quan địa phương đã đánh giá, nêu ra các công tác đạt được, các khó khăn tồn tại trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Tp.HCM trong năm 2018.

Theo đó, thống kê của Thanh tra Sở Xây dựng Tp.HCM trong năm 2018 cho thấy, Thanh tra Sở Xây dựng đã phối hợp UBND cấp xã, cấp huyện, Ban Quản lý các Khu đô thị mới, Khu chế xuất – Khu công nghiệp tăng cường thực hiện công tác kiểm tra với 120.868 lượt.

Kêt quả kiểm tra đã phát hiện 2.942 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, giảm 488 trường hợp so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, có 1.082 trường hợp sai phép, 1.008 trường hợp không phép, 852 trường hợp vi phạm khác.vi phạm trật tự xây dựng
Tp.HCM có gần 3.000 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trong năm 2018

Sở Xây dựng Tp.HCM cho biết, tình hình vi phạm trật tự xây dựng trong năm 2018 trên địa bàn thành phố nhìn chung có giảm so với năm ngoái, không còn tình trạng xây dựng tràn lan, quy mô lớn; 100% công trình xây dựng đều được kiểm tra, xử lý vi phạm kịp thời. Ngoài những mặt đạt được, vẫn còn tồn tại một số phức tạp trong việc quản lý trật tự xây dựng tại một số địa phương do công tác phối hợp giữa Thanh tra Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện còn hạn chế; năng lực dự báo, phân tích, đánh giá tình hình trong công tác quản lý trật tự xây dựng vẫn còn hạn chế và bị động; đồng thời quan điểm xử lý của các cơ quan chức năng còn chưa thống nhất.

Tham gia Hội nghị, đại diện một số quận, huyện đã nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong công tác cấp phép và quản lý sau cấp phép đối với công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ ở nông thôn; công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong việc chủ trì tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng…

Với những khó khăn, vướng mắc được nêu ra tại Hội nghị, Sở Xây dựng Tp.HCM đã sớm có văn bản xin ý kiến Bộ Xây dựng hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ và Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thi hành Nghị định số 139/2017/NĐ-CP.

Giám đốc Sở Xây dựng Tp.HCM Trần Trọng Tuấn cho hay, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan quản lý Nhà nước tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong công tác cấp giấy phép xây dựng; đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trong năm 2019.