Bên vi phạm sẽ phải nộp phạt và bị tước quyền sử dụng Giấy phép xây dựng từ 3-12 tháng nếu sau khi bị xử phạt vi phạm một số quy định về tổ chức thi công xây dựng mà vẫn tái phạm.

Nếu tái phạm sẽ giữ giấy phép xây dựng năm 2020 2

Theo Thông tư số 02/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng, sau khi bị xử phạt vi phạm một số quy định về tổ chức thi công xây dựng mà vẫn tái phạm, thì bên vi phạm phải nộp phạt và bị tước quyền sử dụng Giấy phép xây dựng từ 3 đến 12 tháng.

Khi tái phạm đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai giấy phép xây dựng được cấp với trường hợp cấp phép sửa chữa, cải tạo, thì ngoài việc bị xử phạt từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép xây dựng từ 3 – 6 tháng.

Còn tái phạm đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp phép xây dựng mới, ngoài việc bị xử phạt với mức nêu trên thì sẽ bị tước quyền sử dụng Giấy phép xây dựng từ 6 – 12 tháng.

Thông tư nêu rõ, quyết định xử phạt vi phạm hành chính có áp dụng hình thức xử phạt bổ sung phải được gửi cho Tổ trưởng tổ dân phố hoặc Trưởng thôn để thông báo cho nhân dân tại địa bàn được biết, đồng thời gửi cho UBND cấp xã và cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 2/4/2014.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Nếu tái phạm sẽ giữ giấy phép xây dựng
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay